Thông báo 146/TB-VPCP

Thông báo 146/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 146/TB-VPCP tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO VÀ THỰC HIỆN MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 - 2012

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính, Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, lưu ý thị trường Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, các nước Châu Phi.

b) Theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, dự báo nhu cầu nhập khẩu của các thị trường để chủ động, kịp thời chuẩn bị hàng hóa và có giải pháp khắc phục khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu xuất khẩu gạo của năm 2012, tiêu thụ tốt lúa, gạo và góp phần ổn định cuộc sống của người nông dân, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung giám sát, đôn đốc thực hiện có kết quả việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân theo đúng Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá, trong đó tập trung phân tích rõ những mặt được, hạn chế của chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo để có sự chủ động trong việc can thiệp thị trường gạo khi cần thiết.

c) Tính toán xác định cung, cầu lúa, gạo của năm 2012, dự báo năm 2013 để chỉ đạo các địa phương thực hiện cơ cấu giống lúa gieo trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2012, chỉ đạo và giám sát để bảo đảm tỷ lệ sản lượng lúa IR 50404 ở mức 15% đến 20% trong tổng sản lượng lúa hàng hóa; tăng tỷ lệ lúa, gạo chất lượng cao phù hợp nhu cầu thị trường xuất khẩu.

d) Nghiên cứu, có các giải pháp mang tính chiến lược để phát triển sản xuất lúa theo hướng tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu, nâng cao và bảo đảm chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam nhằm phát triển thị trường xuất khẩu một cách bền vững.

3. Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:

a) Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 256/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

b) Trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành để việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 (một trăm) đầu mối.

4. Về xây dựng hệ thống dự trữ 4 triệu tấn lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại Quy hoạch hệ thống kho, nhất là kho chứa lúa để bảo đảm mục tiêu bảo quản đạt chất lượng và thời gian tạm trữ để xuất khẩu, đôn đốc để các doanh nghiệp, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây kho dự trữ lúa, gạo và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu146/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2012
Ngày hiệu lực13/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 146/TB-VPCP tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 146/TB-VPCP tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu146/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành13/04/2012
        Ngày hiệu lực13/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 146/TB-VPCP tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 146/TB-VPCP tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện mua tạm trữ thóc

             • 13/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực