Thông báo 148/TB-VPCP

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 148/TB-VPCP 2021 báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 2016 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị tài liệu báo cáo Bộ Chính trị về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Ththao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Y tế. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (Báo cáo) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo được xây dựng kỹ lưỡng, nghiêm túc, đã được Quc hội XIV thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại 04 phiên họp; đã có ý kiến của các cơ quan của Đng, Quốc hội.

2. Đbảo đảm chất lượng, tiến độ báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu và tiếp thu, giải trình đy đủ, hợp lý đối với ý kiến các cơ quan của Đảng, Quốc hội, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 03 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tại cuộc họp và ý kiến của các cơ Bộ, cơ quan, địa phương tại điểm 2 nêu trên, hoàn thiện dự thảo các dự thảo Tờ trình, Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trong sáng ngày 04 tháng 6 năm 2021, trong đó lưu ý:

a) Nêu rõ dự thảo Báo cáo đã được 07 cơ quan của Đảng, Quốc hội cho ý kiến, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình hoàn thiện để trình Bộ Chính trị.

b) Bổ sung nội dung tiếp thu, giải trình chi tiết đối với ý kiến tham gia của các cơ quan của Đảng, Quốc hội tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và Báo cáo; các nội dung giải trình cần bảo đảm đầy đủ, hợp lý, sát với ý kiến tham gia.

c) Rà soát, bảo đảm thống nhất nội dung, thông tin và số liệu giữa các báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

d) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đm bảo chất lượng, tiến độ gửi tài liệu theo chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, TTTT, VHTT&DL, L
ĐTB&XH, YT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu V
ân;
- Lưu: VT, KTTH (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu148/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2021
Ngày hiệu lực03/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(16/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 148/TB-VPCP 2021 báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 148/TB-VPCP 2021 báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 2016 2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu148/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành03/06/2021
        Ngày hiệu lực03/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (16/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 148/TB-VPCP 2021 báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 148/TB-VPCP 2021 báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 2016 2020

              • 03/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực