Thông báo 149/TB-VPCP

Thông báo số 149/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 149/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 149/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Ngày 20 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và đại diện Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ủy quyền Ban Quản lý dự án chuyển kinh phí cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các phần việc liên quan đến công tác chuẩn bị xây dựng nội dung và hình thức trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trên nguyên tắc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán, quyết toán và quản lý sử dụng số kinh phí cho các công việc này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ định nhà thầu tư vấn để lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế phần hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh Công viên Hữu Nghị; nhà thầu khảo sát địa kỹ thuật công trình phục vụ công tác lập dự án và thiết kế công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Cho phép Ban Quản lý dự án được thuê kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán hàng năm cho dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Cho phép Ban Quản lý dự án được tạm ứng tiền chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ mà Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật theo hình thức chỉ định thầu để phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2009; thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến nội dung trưng bày phù hợp với tiến độ lập dự án và thiết kế công trình.

- Có ý kiến chính thức về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong giai đoạn lập dự án và thiết kế để Ban Quản lý dự án có cơ sở điều chỉnh và ký hợp đồng với tư vấn thiết kế phù hợp với hợp đồng tư vấn thiết kế trưng bày.

- Tổ chức xây dựng thực hiện các công việc như: yêu cầu không gian trưng bày ngoài trời, trong nhà; đề cương tổng quát; đề cương chi tiết và nội thất, ngoại thất trưng bày; danh mục các hiện vật trưng bày; nội dung cụ thể của khu Tưởng niệm Danh nhân cũng như có ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến công tác thiết kế.

- Thực hiện phê duyệt dự toán, quyết toán và đảm bảo quản lý sử dụng số kinh phí cho công tác chuẩn bị, xây dựng Nội dung và Hình thức trưng bày theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Lập dự án sưu tầm hiện vật, mua sắm các máy móc thiết bị đặc chủng và Dự án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phê duyệt các dự toán chi phí đặc thù của ngành văn hoá trong quá trình thực hiện dự án.

- Lựa chọn hiện vật khảo cổ sau khai quật trong khi xây dựng Nhà Quốc hội để bảo quản tại kho hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Sắp xếp bố trí cơ cấu nhân sự của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phù hợp với công tác quản lý dự án xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để bảo đảm công tác phối hợp giữa Ban Xây dựng nội dung trưng bày và Ban Quản lý dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được chặt chẽ, đồng bộ; giữa thiết kế, thi công kiến trúc và thiết kế, thi công trưng bày được thuận lợi, đồng thời bảo đảm hiệu quả trong quản lý khai thác sử dụng công trình sau này.

- Xây dựng Đề án sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam theo đúng Quyết định số 28l/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2006, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội:

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng khu đất nông nghiệp trong quý III năm 2009 và phần đất ở trước tháng 12 năm 2009. Sử dụng số tiền mà Ban Quản lý dự án tạm ứng cho công tác giải phóng mặt bằng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng cho toàn bộ Công viên Hữu nghị và kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh của Công viên Hữu nghị để Ban Quản lý dự án triển khai.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm triển khai xây dựng các tuyến đường ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam của ô đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN, TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu149/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 149/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 149/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu149/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 149/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 149/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia

             • 07/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực