Thông báo 1496/TB-BNN-VP

Thông báo 1496/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại cuộc họp phân công thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1496/TB-BNN-VP thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Ngày 09 tháng 03 năm 2011, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp phân công thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường. Tham dự cuộc họp có đại diện của các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Tổng Cục: Thủy lợi, Thủy sản và Lâm nghiệp; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, Nông lâm sản và Nghề muối, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; các Viện: Nghiên cứu Hải sản, Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, II, III, Viện Môi trường nông nghiệp và Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Sau khi nghe Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo về tổ chức hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn và ý kiến phát biểu của các đơn vị tham gia dự họp, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, các đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường ngành, tuy nhiên nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu tính hệ thống, chưa quan tâm đúng mức đến quan trắc tác động hoạt động của ngành đến môi trường; chưa xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, hệ thống chỉ tiêu quan trắc, cơ chế quản lý, phân công cho các địa phương, doanh nghiệp và cũng như các cơ quan thuộc Bộ thực hiện.

2. Để đẩy mạnh việc thực hiện quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020 theo Luật Bảo vệ Môi trường, giao cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Rà soát, bổ sung và xây dựng chương trình thực hiện “Đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn”, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, tiêu chí, cơ chế đặt quản lý; hoàn thành trước ngày 30/6/2011;

- Xây dựng Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”; các cơ chế chính sách theo hướng xã hội hóa, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; hoàn thành và trình Bộ trong quý 4 năm 2011;

- Rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch tổng thể, trình Bộ phân công trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến môi trường ngành; hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2011;

- Lựa chọn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ưu tiên trong “Đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn” (ban hành theo quyết định số 3244/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/12/2010), kể cả việc xây dựng các dự án đầu tư cho hệ thống quan trắc môi trường, để trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/10/2011.

2.2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai công tác tổ chức để thực hiện “Đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn”.

2.3. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch tổng thể xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến môi trường thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2011;

- Đề xuất các nhiệm vụ quan trắc môi trường (địa điểm, đối tượng, các chỉ tiêu cần quan trắc,…) lĩnh vực được phân công quản lý, gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 hàng năm để trình Bộ phê duyệt.

2.4. Hàng năm, các đơn vị quản lý cơ sở quan trắc môi trường Ngành chủ động đề xuất nhiệm vụ, dự án đầu tư gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, phối hợp với Vụ Kế hoạch trình Bộ phê duyệt.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1496/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1496/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2011
Ngày hiệu lực17/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1496/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1496/TB-BNN-VP thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1496/TB-BNN-VP thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1496/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành17/03/2011
        Ngày hiệu lực17/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1496/TB-BNN-VP thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1496/TB-BNN-VP thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường

           • 17/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực