Điều ước quốc tế 15/2015/TB-LPQT

Thông báo 15/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a do Bộ ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 15/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ôxtơrâylia


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a ký tại Can-bê-ra ngày 18 tháng 3 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Tuyên bố theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Ngự

 

TUYÊN BỐ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Mối quan hệ vững mạnh Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung. Quan hệ đó góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực và trên thế giới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2 năm 1973, quan hệ hợp tác Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a đã phát triển thực chất, tích cực và cùng có lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh. Quan hệ đó được củng cố thêm bởi mối liên kết nồng ấm và ngày càng mở rộng giữa nhân dân hai nước. Tuyên bố về Tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a thể hiện mong muốn của hai nước về việc mở rộng quan hệ trên cơ sở cùng có lợi.  

Ngày 07 tháng 9 năm 2009, nhằm tăng cường và củng cố quan hệ song phương, hai nước đã thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a. Năm tiếp theo, hai nước đã nhất trí xây dựng Chương trình Hành động Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a giai đoạn 2010-2013 nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác của Quan hệ Đối tác toàn diện.

Ghi nhận những chuyển biến về kinh tế và chiến lược tại khu vực từ năm 2009, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a cam kết tiếp tục phát huy những thành quả của quan hệ Đối tác Toàn diện về Chương trình Hành động ban đầu thông qua Tuyên bố về Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện này nhằm phản ánh những biến chuyển trong khu vực hiện nay cũng như mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển ổn định. Hai nước sẽ xây dựng Chương trình Hành động thứ hai nhằm triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên với trọng tâm mới.

Việt Nam - Ô-xtơ-rây-Li-a có lợi ích chung trong việc duy trì an ninh, ổn định và tăng trưởng kinh tế ở khu vực. Một môi trường khu vực an toàn và ổn định tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Hai bên cùng thừa nhận còn những thách thức lớn đối với việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a có chung mục tiêu trong việc tăng cường và phát triển các thể chế khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy các lợi ích chung về chính trị, kinh tế và an ninh. Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục hợp tác trong việc định hình tương lai khu vực và môi trường toàn cầu. Hai bên nhận thấy tầm quan trọng của một cấu trúc khu vực phù hợp, đặc biệt là ASEAN. Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - TBD (APEC) và Cấp cao Đông Á (EAS), nhằm giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a nhấn mạnh cần có một hệ thống thương mại đa phương vận hành trên cơ sở pháp luật nhằm tạo nền tảng cho kinh tế toàn cầu tăng trưởng và phát triển lành mạnh. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại - đầu tư song phương và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận và ủng hộ Việt Nam trong việc đạt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững nhằm mang lại lợi ích cho đất nước và người dân Việt Nam.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a nhận thức tầm quan trọng của hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực về lâu dài thông qua cam kết chung đối với nghị trình tự do hóa thương mại và đầu tư, trong đó có việc triển khai Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ô-xtơ-rây-li-a - Niu Di-lân (AANFTA) và việc đạt được Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TTP) và Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cân bằng, toàn diện, và chất lượng cao.

Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a được xây dựng nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ vững mạnh giữa Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a, và thực hiện những nguyên tắc mang lại lợi ích chung cho khu vực như đã nêu ở trên. Cụ thể, Tuyên bố này tạo dựng khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực chủ chốt sau:

1. Hợp tác Song phương

1.1. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục dành quan tâm chiến lược lớn hơn trong quan hệ song phương và đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao.

1.2. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận  tầm quan trọng  của đối thoại chính trị cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và đối thoại cấp làm việc giữa Đảng Cộng sản, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam với các chính đảng, Chính phủ và Nghị viện Ô-xtơ-rây-li-a.

1.3. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cùng chia sẻ những lợi ích chung vì hòa bình và an ninh khu vực. Hai nước sẽ tiếp tục đối thoại và hợp tác về các vấn đề quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực, thực thi pháp luật và chống tội phạm xuyên quốc gia.

1.4. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a tái khẳng định mối quan tâm chung trong việc thúc đẩy nhân quyền và các cam kết của hai nước trong việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người, bao gồm việc tiếp tục ủng hộ cơ chế Đối thoại về Các tổ chức quốc tế và Các vấn đề luật pháp trong đó có nhân quyền, như biện pháp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước.

1.5. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a hoan nghênh mối liên kết mạnh mẽ sẵn có và ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước. Những liên kết này hình thành ở tất cả các cấp trong xã hội và rộng khắp trên các lĩnh vực như kinh doanh, học thuật, truyền thông, văn hóa và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị và thể thao. Hai bên cam kết tăng cường những mối liên kết này, bao gồm thông qua việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

1.6. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a và cộng đồng người Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước, cũng như trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác.

1.7. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ mở rộng hợp tác khoa học cùng có lợi giữa hai bên, bao gồm việc thực hiện Hiệp định Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a.

1.8. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ mở rộng quan hệ đối tác mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo giữa hai bên. Ô-xtơ-rây-li-a hiện là nước đứng đầu về cung cấp học bổng chính phủ cho Việt Nam và là một trong những lựa chọn du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Hai bên cam kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, đẩy mạnh liên kết giáo dục thông qua triển khai quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục và triển khai kế hoạch Cô-lôm-bô mới.

1.9. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận việc hợp tác pháp luật là thiết yếu nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường an ninh khu vực, tái khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác về luật pháp và tư pháp, bao gồm đẩy mạnh các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương phù hợp về pháp luật và tư pháp.

1.10. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để làm sâu sắc hơn mối quan hệ cùng có lợi này trên các lĩnh vực như tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm, kiểm dịch và nghiên cứu nông nghiệp.

1.11. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, và khẳng định cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

1.12. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác như tài chính, thông tin truyền thông, tài nguyên - môi trường và lãnh sự.

2. Hợp tác Khu vực và Quốc tế

2.1. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận an ninh và thịnh vượng của hai nước gắn liền với ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với việc tái khẳng định cam kết tôn trọng độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ cùng hợp tác tại các diễn đàn khu vực nhằm tiếp tục xây dựng một cấu trúc hỗ trợ cho an ninh, ổn định, hợp tác về môi trường và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trong khu vực.

2.2. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ hợp tác để củng cố hơn nữa các cấu trúc khu vực, bao gồm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh khu vực. Hai nước sẽ cùng hợp tác thúc đẩy EAS trở thành một diễn đàn của Lãnh đạo cấp cao thảo luận các vấn đề chiến lược quan tâm chung, bao gồm chính trị-an ninh, hợp tác kinh tế, và phát triển trong khu vực.

2.3. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cam kết hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy các vấn đề cùng lợi ích và tăng cường tính hiệu quả của thể chế Liên hợp quốc. Chúng tôi tái khẳng định ủng hộ cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

2.4. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực. Hai nước kêu gọi các bên kiềm chế và tránh các hành động có thể gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hai nước nhất trí cần cấp thiết xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

2.5. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ cùng hợp tác chống nạn buôn bán người và các hình thức nhập cư trái phép, thông qua xây dựng quan hệ song phương vững mạnh và các sáng kiến khu vực như Tiến trình Ba-li về chống Đưa lậu người qua biên giới, Buôn bán người và các Tội phạm xuyên quốc gia liên quan.

2.6. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a đánh giá cao quan hệ đối tác giữa Ô-xtơ-rây-li-a và các nước trong khu vực tiểu vùng Mê Công, bao gồm thông qua Ủy hội sông Mê Công. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cam kết thúc đẩy phát triển bền vững của tiểu vùng Mê Công thông qua việc tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đẩy mạnh kết nối tiểu vùng và bảo vệ môi trường.

3. Tăng trưởng Kinh tế, Phát triển Thương mại và công nghiệp

3.1. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a tiếp tục trung thúc đẩy hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, bao gồm các biện pháp khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào nền kinh tế cả hai bên.

3.2. Trên cơ sở ghi nhận nền kinh tế của Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a có tính bổ sung cho nhau, hai bên sẽ phát triển và thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên những lĩnh vực chủ chốt như xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, phát triển nhà, vận tải và dịch vụ hậu cần, khai khoáng và năng lượng, chế tạo, cơ khí, nước sạch và vệ sinh môi trường, nông nghiệp, thực phẩm, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, giày da, may mặc, điện tử, dịch vụ tài chính, giáo dục, pháp luật, viễn thông và các dịch vụ khác. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ khuyến khích tăng cường luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài song phương.

3.3. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cam kết tiếp tục trao đổi thông tin về tiêu chuẩn, quy định, yêu cầu kỹ thuật đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, và việc loại bỏ những thủ tục kiểm soát trùng lặp không cần thiết có nguy cơ ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nước.

3.4. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cam kết phát triển thương mại và đầu tư rộng mở hơn, bao gồm việc tham gia tổ chức Thương mại Thế giới, tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu, Nhóm Cairns và việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ô-xtơ-rây-li-a - Niu Di-lân.

3.5. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a cam kết tăng cường hợp tác và tiếp tục nỗ lực nhanh chóng hoàn tất đàm phán TPP và RCEP. Hai bên công nhận những lợi ích kinh tế của các sáng kiến hội nhập kinh tế khu vực và tầm quan trọng của những sáng kiến này trong việc thúc đẩy tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng cũng như các cơ hội do Cộng đồng Kinh tế ASEAN mang lại.

3.6. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của khu vực tư nhân, với vai trò là động lực tăng trưởng và tạo việc làm. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ cùng hợp tác nhằm khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế mỗi bên, bao gồm qua việc chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về cải cách kinh tế và các vấn đề chính sách. Để đạt được mục tiêu này, hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc trao đổi song phương về các vấn đề như cải cách hệ thống, minh bạch hóa chính sách cạnh tranh và thị trường, và vai trò của các biện pháp này trong thúc đẩy phát triển, kinh tế.

3.7. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc công nhận các tiêu chuẩn chất lượng của nhau và thúc đẩy giao lưu sinh viên, chuyên gia nhằm đạt được mục tiêu này. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ cùng hợp tác và cả trong khuôn khổ các tổ chức khu vực để khắc phục sự chênh lệch về kỹ năng, đẩy mạnh giao lưu sinh viên, chuyên gia, người lao động.

4. Hợp tác Phát triển

4.1. Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo từ những năm 1990 cũng như những mục tiêu phát triển hiện nay. Việt Nam đánh giá cao viện trợ phát triển của Ô-xtơ-rây-li-a dành cho Việt Nam. Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (2011-2020), bao gồm ba lĩnh vực đột phá về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng; cải cách các thể chế thị trường; và phát triển cơ sở hạ tầng.

4.2. Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tận dụng các cơ hội trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và mục tiêu đề ra là cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

4.3. Viện trợ phát triển của Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tạo dựng tăng trưởng và tự cường kinh tế, cũng như nâng cao khả năng tham gia một cách cạnh tranh vào thương mại toàn cầu. Ô-xtơ-rây-li-a cũng hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo đảm rằng tăng trưởng kinh tế sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người nghèo và người tàn tật.

4.4. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế trong quá trình phát triển của mỗi nước. Ô-xtơ-rây-li-a sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai ngoại giao kinh tế thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực.

4.5. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ duy trì các đối thoại thường niên về viện trợ phát triển nhằm đạt nhất trí về các ưu tiên hỗ trợ và rà soát tình hình hợp tác cũng như tiến bộ đạt được trong hợp tác phát triển giữa hai bên.

5. Hợp tác quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh

5.1. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục đối thoại và hợp tác về các vấn đề quốc phòng an ninh, thông qua Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở cấp lãnh đạo và Tham vấn hàng năm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Ô-xtơ-rây-Li-a. Đối thoại chiến lược Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a, tham vấn hợp tác Quốc phòng, Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a và Đối thoại Quốc phòng kênh 1,5 Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a diễn ra hàng năm.

5.2. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a và sẽ thúc đẩy hợp tác và cởi mở hơn trong quan hệ quốc phòng thông qua việc tiếp tục trao đổi nhân sự, đào tạo sỹ quan và tàu hải quân sang thăm lẫn nhau. Hai nước sẽ tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh và khu vực mà hai bên cùng quan tâm thông qua việc duy trì thường xuyên các chương trình tham vấn và chuyến thăm các cấp cả quân sự và dân sự.

5.3. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ cùng hợp tác nhằm đạt mục tiêu an ninh chung thông qua Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng, Diễn đàn An ninh Khu vực.

5.4. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh hàng không và hàng hải, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, lực lượng đặc nhiệm và các vấn đề liên quan đến hậu quả chiến tranh.

5.5. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận mối nguy cơ lớn và ngày càng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia cũng như tầm quan trọng của việc tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi tình báo. Hai nước cam kết đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực, bao gồm buôn bán người, buôn bán ma túy, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

5.6. Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a ghi nhận các thách thức khác như an ninh lương thực, quản lý tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ dịch bệnh về thiên tai. Hai bên sẽ hợp tác giải quyết các thách thức này cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn quốc tế.

Ký tại Can-bê-ra ngày 18 tháng 03 năm 2015 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các văn bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Thay mặt Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thay mặt Chính phủ
Ô-xtơ-rây-li-a

Julie Bishop
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu15/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2015
Ngày hiệu lực18/03/2015
Ngày công báo18/04/2015
Số công báoTừ số 503 đến số 504
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 15/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ôxtơrâylia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 15/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ôxtơrâylia
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu15/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Ôxtrâylia
        Người kýNguyễn Văn Nên, Julie Bishop
        Ngày ban hành18/03/2015
        Ngày hiệu lực18/03/2015
        Ngày công báo18/04/2015
        Số công báoTừ số 503 đến số 504
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 15/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ôxtơrâylia

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 15/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ôxtơrâylia

             • 18/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/04/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực