Thông báo 15/TB-BTTTT

Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai về kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TOÀN QUỐC HIỆN TRẠNG PHỔ CẬP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE-NHÌN NĂM 2010

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 201/VPCP-HCVX ngày 21/01/2010 về việc thực hiện điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010, ngày 09/02/2010 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, và nghe- nhìn năm 2010. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Viễn thông, Cục Ứng dụng CNTT, Cục Quản lý PTTH và TTĐT, Trung tâm Thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo về kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe- nhìn năm 2010, ý kiến phát biểu đóng góp của các đơn vị; thay mặt Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai có ý kiến kết luận như sau:

1. Cuộc điều tra có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho việc tổng kết thực tiễn các chính sách phát triển ngành giai đoạn đến năm 2010, xây dựng Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và phổ cập các dịch vụ nghe- nhìn giai đoạn 2011 – 2015; phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, giải pháp sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và các chính sách phát triển ngành trong những năm tới.

2. Cuộc điều tra có phạm vi rộng, quy mô lớn, thu thập thông tin liên quan đến từng hộ gia đình, từng thôn bản và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng trên toàn quốc. Để đảm bảo cho cuộc điều tra thành công, tiết kiệm, kế hoạch triển khai cần có sự chuẩn bị chu đáo và cần có sự phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

3. Thời điểm bắt đầu điều tra phải khẩn trương, nhưng để đảm bảo cung cấp số liệu cho các đề án trình Chính phủ của Bộ trong năm 2010, cần tiến hành không chậm hơn ngày 01/05/2010.

4. Giao Vụ Viễn thông, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và TTĐT, Cục Ứng dụng CNTT phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính rà soát lại các chỉ tiêu ghi trên các phiếu, đảm bảo khả thi để thực hiện.

5. Giao Vụ Tổ chức cán bộ triển khai ngay việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn năm 2010.

6. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoàn thành báo cáo tổng kết thực tiễn điều tra thí điểm đã thực hiện trong năm 2009 tại các địa bàn Hà Nội, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang để trình Ban Chỉ đạo điều tra tại phiên họp đầu tiên vào Tuần thứ 9 năm 2010.

7. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính:

a) Hoàn thiện dự thảo phương án điều tra, đảm bảo khả thi và trình Bộ trưởng xem xét quyết định sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo điều tra.

b) Trình Bộ trưởng văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công văn gửi các doanh nghiệp viễn thông để thông báo cuộc điều tra và đề nghị phối hợp thực hiện.

c) Rà soát, hoàn thiện dự toán kinh phí cho cuộc điều tra, đề xuất phương thức cấp phát, quyết toán và tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó chú ý đến tính đặc thù của nội dung điều tra và đặc thù của từng địa bàn khảo sát, đảm bảo đủ kinh phí cho cuộc điều tra và quản lý thuận tiện, tiết kiệm.

8. Giao Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng công cụ phần mềm sử dụng tại Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng để nhập, tổng hợp và phân tích số liệu của cuộc điều tra; là đầu mối tổ chức tuyên truyền cho cuộc điều tra.

9. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn điều tra (bao gồm cả việc xem xét đề xuất hình thức tổ chức tập huấn qua cầu truyền hình để có thể tăng số lượng người tham dự); quản lý sử dụng kinh phí của cuộc điều tra (phần chi tại Bộ cho cuộc điều tra).

10. Các đơn vị sự nghiệp báo chí của Bộ thực hiện tuyên truyền rộng rãi về cuộc điều tra để tranh thủ sự ủng hộ của xã hội, góp phần đảm bảo cho cuộc điều tra thành công.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các đồng chí thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC, VT;
- Cục QL PTTH&TTĐT, Cục ƯD CNTT;
- Quỹ VTF, TTTT
- Các Sở TTTT;
- Báo BĐVN, Vietnamnet;
- Các DN Viễn thông;
- Lưu VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu15/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu15/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành11/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 15/TB-BTTTT ý kiến kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai kế hoạch điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet

              • 11/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực