Thông báo 15/TB-HĐTP

Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 15/TB-HĐTP 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP


HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/TB-HĐTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm (sau đây gọi là Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP).

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soát xét nên Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có sai sót về kỹ thuật, nay Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông báo đính chính lại như sau:

1. Đính chính Ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP như sau:

“Ví dụ 2: Ngày 01-01-2003, ông A cho bà B vay 100.000.000 đồng (hợp đồng vay không kỳ hạn), lãi suất thỏa thuận là 08%/năm. Ngày 01-01-2018, ông A khởi kiện yêu cầu bà B trả gốc và lãi theo hợp đồng...”.

2. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP như sau:

“Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả.

Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả nợ gốc) ”.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án khi nhận được Thông báo này và Nghị quyết đã được đính chính (được gửi kèm theo Thông báo này) tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND va TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị TANDTC;
- Công báo (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/TB-HĐTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu15/TB-HĐTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/TB-HĐTP

Lược đồ Thông báo 15/TB-HĐTP 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 15/TB-HĐTP 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu15/TB-HĐTP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
       Người kýNguyễn Trí Tuệ
       Ngày ban hành05/06/2019
       Ngày hiệu lực05/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 tháng trước
       (10/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 15/TB-HĐTP 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 15/TB-HĐTP 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

             • 05/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực