Thông báo 150/TB-VPCP

Thông báo 150/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 150/TB-VPCP 2014 kết luận thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 150/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Thời gian qua, công tác xử lý chất thải rắn đã được các Bộ, ngành, địa phương và người dân quan tâm hơn. Trong đó, với chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện công tác xử lý chất thải rắn và đã nỗ lực nghiên cứu, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn trong thực tế, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp để đẩy mạnh hoạt động xử lý chất thải rắn cả đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, công tác xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập từ quy hoạch đến triển khai thực hiện dự án nên hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền còn hạn chế. Một số cơ chế, chính sách trong hoạt động xử lý chất thải rắn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để triển khai công tác xử lý chất thải rắn có hiệu quả và đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương tập trung hoàn thành quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn trong năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá mô hình quản lý đầu tư, vận hành của 26 dự án xử lý chất thải rắn đã đầu tư xây dựng để tổng kết, đánh giá đề xuất mô hình quản lý hiệu quả. Đối với các dự án xử lý chất thải rắn chưa hoạt động hết công suất thiết kế, nghiên cứu, đề xuất phục vụ phạm vi liên tỉnh để đáp ứng công suất, nâng cao hiệu quả dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính, mô hình quản lý đầu tư, vận hành phù hợp cho 01 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 01 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác xử lý chất thải rắn, gắn trách nhiệm của cộng đồng trong vấn đề phân loại rác tại nguồn cũng như ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện tiêu chí đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn và xác định một số công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đối với các dự án áp dụng công nghệ mới phải tuân thủ các quy trình đánh giá, thẩm định công nghệ theo quy định.

3. Các Bộ, ngành, địa phương:

- Các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý chất thải rắn bảo đảm thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với các địa phương có quy hoạch quản lý chất thải rắn được phê duyệt, tập trung huy động nguồn lực từng bước triển khai các dự án theo quy hoạch, tránh tình trạng đầu tư dàn trải không theo quy hoạch,nhằm phát huy hiệu quả xử lý chất thải rắn của các dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, TC, KH&CN, TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu VT, KTN (3), B (28b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu150/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 150/TB-VPCP 2014 kết luận thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 150/TB-VPCP 2014 kết luận thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu150/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 150/TB-VPCP 2014 kết luận thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 150/TB-VPCP 2014 kết luận thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

              • 10/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực