Thông báo 1504/TB-BNN-VP

Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị "Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ "CÔNG TÁC DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN"

Ngày 23/3/3012, tại Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội Nghị về công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Vũ Văn Tám các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế; các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản: Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Văn phòng; Viện Nghiên cứu Hải sản; các đơn vị liên quan: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Nha Trang, Viện Hải dương học Nha Trang; các chuyên gia về khai thác, nguồn lợi và hải dương học nghề cá; Một số Chi cục địa phương: Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), Viện Nghiên cứu Hải sản và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng kết luận:

Trong những năm vừa qua Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan (Tổng cục thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải sản) thực hiện công tác dự báo ngư trường cho ngư dân. Tuy nhiên, kết quả thực hiện dự báo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và quy định tại Luật thủy sản. Nguyên nhân do nhận thức chưa đúng tầm quan trọng của công tác dự báo phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, chỉ đạo sản xuất trên biển và giúp ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác; Công tác thu số liệu nghề cá thương phẩm, điều tra nguồn lợi thủy sản đạt hiệu quả chưa cao, khoa học công nghệ và phương pháp dự báo chậm đổi mới chưa làm rõ ngư trường, loài nghề, đối tượng nhận thông tin chính, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và phương tiện phục vụ công tác dự báo thiếu.

Do vậy, để kiện toàn công tác dự báo ngư trường trong thời gian tới yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Tổng cục Thủy sản

Chủ trì phối hợp Viện Nghiên cứu Hải sản và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án dự báo ngư trường khai thác hải sản trình Bộ trưởng trước ngày 30/6/2012, trong đó:

- Làm rõ nội dung, phương pháp, quy trình công nghệ dự báo, áp dụng tiến bộ về công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám vào công tác dự báo.

- Có bước đi phù hợp: trước 2015 dự báo được mùa vụ, hàng tháng, loài hải sản chính, ngư trường trọng điểm, nghề trọng điểm, đối tượng nhận dự báo; sau 2015 dự báo được nửa tháng, thậm chí tuần, dự báo tức thời và các ngư trường, đối tượng mở rộng.

- Đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch đầu tư, bồi dưỡng cán bộ, hình thành bộ phận chuyên trách nhằm đáp ứng công tác quản lý dự báo trong thời gian tới.

- Kiện toàn lại hệ thống thu số liệu thống kê nghề cá thương phẩm kết hợp điều tra nguồn lợi và dữ liệu về hải dương học để có nguồn dữ liệu đầu vào chuẩn xác phục vụ công tác dự báo và chỉ đạo điều hành.

2. Viện Nghiên cứu Hải sản

- Đề xuất xây dựng Trung tâm Nghiệp vụ dự báo, tăng cường hợp tác quốc tế, cử cán bộ có chuyên môn phù hợp gửi đi đào tạo tại các nước có công nghệ dự báo tiên tiến để sớm có đội ngũ chuyên gia giỏi.

- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản về nguồn lợi thủy sản thu thập dữ liệu về hải dương học, đề xuất và chủ trì các đề tài khoa học lớn làm cơ sở khoa học cơ bản và lâu dài phục vụ quy hoạch, dự báo ngư trường khai thác hải sản.

- Tổ chức thực hiện dự báo ngư trường khai thác thủy sản kể cả dài hạn, ngắn hạn, dự báo tức thời; áp dụng công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin và viễn thám.

3. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính

Đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện đề án sau khi được phê duyệt và để tiếp tục thực hiện công tác dự báo trong năm 2013, đưa công tác dự báo ngư trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của Bộ.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (b/c);
- TCTS;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT, PC;
- Viện NCHS;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1504/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1504/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1504/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1504/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              • 30/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực