Thông báo 152/TB-VPCP

Thông báo 152/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 152/TB-VPCP 2014 kết luận khai thác chính sách nuôi trồng thủy sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH, TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN TRONG THỜI GIAN QUA

Ngày 02 tháng 4 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các ngành sản xuất đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, về vốn, ngành thủy sản vẫn duy trì được nhịp độ phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để hỗ trợ ngành thủy sản phát triển, Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngành thủy sản từ khâu nuôi trồng, khai thác cho đến xuất khẩu, chế biến, tiêu thụ thành phẩm. Các cơ chế, chính sách này đã được triển khai và phát huy tác dụng, góp phần vào sự phát triển của ngành thủy sản trong những năm qua. Tuy nhiên, việc triển khai một số chính sách, tại một số nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa đi vào cuộc sống. Để chuẩn bị cho Hội nghị bàn về một số vấn đề của ngành thủy sản do Thủ tướng chủ trì, dự kiến tại Đà Nẵng, các Bộ, ngành liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Căn cứ vào số liệu điều tra nguồn lợi thủy sản, năng lực khai thác và nhu cầu của thị trường, nghiên cứu, làm rõ phương hướng phát triển của ngành thủy sản trong giai đoạn tới.

- Chỉ đạo đẩy nhanh việc rà soát các Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá và Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 744/VPCP-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất phương án, giải pháp đầu tư xây dựng công trình kết hợp chức năng khu neo đậu, tránh trú bão với chức năng cảng cá.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

+ Rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản, tổng kết tình hình triển khai thực hiện; phân tích và làm rõ những cơ chế, chính sách còn phù hợp và không còn phù hợp, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành.

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi tiêu chí, phương thức hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo hướng khuyến khích đầu tư đóng tàu có công suất lớn, đóng tàu vỏ thép, đóng tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

+ Rà soát tình hình triển khai Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở đó thống nhất xác định Trung tâm nghề cá cần ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành trước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu ưu tiên phân bổ vốn cho các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khai thác thủy sản, hải sản.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh cho vay và có chính sách tín dụng phù hợp đối với ngư dân trong việc tổ chức ra khơi đánh bắt, khai thác thủy sản, nhất là đánh bắt xa bờ.

4. Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo thị trường xuất khẩu cho ngành thủy sản, tập trung cung cấp thông tin và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về rào cản thương mại trong xuất khẩu thủy sản.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: NNPTNT, TC, KH&ĐT, CT, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TGĐ CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). VLA 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu152/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 152/TB-VPCP 2014 kết luận khai thác chính sách nuôi trồng thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 152/TB-VPCP 2014 kết luận khai thác chính sách nuôi trồng thủy sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu152/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 152/TB-VPCP 2014 kết luận khai thác chính sách nuôi trồng thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 152/TB-VPCP 2014 kết luận khai thác chính sách nuôi trồng thủy sản

           • 10/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực