Thông báo 152/TB-VPCP

Thông báo số 152/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 152/TB-VPCP chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 152/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15 tháng 4 năm 2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì phiên họp về mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta đã được các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ với các biện pháp phòng, chống có hiệu quả ngăn ngừa sự lây lan, làm giảm tác động xấu của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm tới công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn là một nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục với sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế.

2. Từ năm 1990, là địa phương đầu tiên phát hiện người nhiễm HIV, Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập với sự tham gia của các cơ quan liên quan, phối hợp với các đoàn thể xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo kiểm tra, đánh giá của Bộ Y tế và nhận xét của các tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, như thực hiện thành công đủ 9 Chương trình hành động của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên quy mô toàn thành phố; đã hạ thấp được tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con từ 30% xuống còn 5-6%; tổ chức việc chăm sóc, chữa trị miễn phí cho 18.077 người nhiễm HlV, giảm tỷ lệ bệnh nhân AIDS bị tử vong xuống còn 30% so với năm 2005… Ủy ban phòng, chống AIDS thành phố đã thu hút được rất nhiều sự hỗ trợ quốc tế.

Đối chiếu với mô hình tổ chức chung về phòng, chống HIV/AIDS của các địa phương, mô hình tổ chức hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh là chưa thống nhất. Tuy nhiên, do có những đặc điểm riêng (dân cư đông, tỷ lệ các tệ nạn xã hội cao, diễn biến phức tạp…) nên cho phép thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mô hình tổ chức với Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hiện tại. Ủy ban nhân dân Thành phố cần có báo cáo đánh giá nghiêm túc các mặt hoạt động của mô hình tổ chức này với Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, chỉ rõ các kết quả, thành tích, những bài học kinh nghiệm và các mặt còn yếu kém, thiếu sót; nêu phương hướng; biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới để tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

3. Giao Bộ Y tế, là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm hướng dẫn là hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh dùy trì, phát triển các thành quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời tổ chức nghiên cứu, đánh giá rút kinh nghiệm về mô hình tổ chức, chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá toàn diện 10 năm triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vào năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Công an, Tư pháp, Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: NC, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu152/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 152/TB-VPCP chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 152/TB-VPCP chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu152/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 152/TB-VPCP chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 152/TB-VPCP chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh

              • 08/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực