Thông báo 1544/TB-CT

Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 về nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán Hồ Chí Minh


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/TB-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẢI CÓ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Khoản 3, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội khóa 12 quy định kiểm toán bắt buộc:

“Doanh nghiệp, tchức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ Điều 34 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc Hội khóa 11 quy định kiểm toán báo cáo tài chính:

“1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thm quyn và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 31 của Luật này phải có báo cáo kiểm toán đính kèm”.

- Căn cứ Công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán.

Căn cứ các quy định trên, những doanh nghiệp sau bắt buộc phải kim toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo him, chi nhánh doanh nghiệp bảo him phi nhân thọ nước ngoài;

- Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Do đó, các doanh nghiệp trên khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Thuế bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán. Trường hợp các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính không đính kèm báo cáo kiểm toán sẽ bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại đim h, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ.

Cục Thuế TP thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- BLĐ Cục;
- Các Phòng thuộc Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện;
- Web Cục thuế;
- Lưu: (TTHT,HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1544/TB-CT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1544/TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1544/TB-CT

Lược đồ Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1544/TB-CT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1544/TB-CT năm 2014 nộp báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán Hồ Chí Minh

           • 18/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực