Thông báo 156/TB-BGDĐT

Thông báo số 156/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 156/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học Trung Quốc năm 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 156/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2009

Căn cứ Thông báo của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc và Công văn của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc số 33/SQ ngày 23/02/2009 về Chương trình học bổng của Chính phủ Trung Quốc cấp trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm học 2009-2010 như sau:

1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng

Tổng số có 57 học bổng toàn phần dành cho Việt Nam, bao gồm 10 học bổng thực tập tiếng Trung (dành cho giảng viên tiếng Trung của các trường đại học), 10 học bổng đại học, 10 học bổng thạc sĩ và 27 học bổng tiến sĩ.

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng, miễn phí đào tạo, chỗ ở trong khuôn viên của cơ sở đào tạo; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi, về và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

2. Thời gian đi học

Ứng viên trúng tuyển sẽ được đi học trong năm học 2009-2010, dự kiến lên đường trong tháng 9 và 10/2009.

Thời gian đào tạo (năm học): Thực tập tiếng Trung: 01 năm; Đại học: 4-5 năm; Thạc sĩ: 2-3 năm và Tiến sĩ: 3-4 năm.

Ứng viên đã có bằng đại học, cao học tiếng Trung hoặc đã học đại học, cao học tại Trung Quốc thì không phải học dự bị tiếng Trung. Ứng viên chưa biết tiếng Trung sẽ phải học dự bị tiếng 01 năm học tại Trung Quốc trước khi vào khóa học chính thức. Khi thông báo tiếp nhận ứng viên Việt Nam trúng tuyển, Chính phủ Trung Quốc sẽ quy định cụ thể thời gian học của từng ứng viên. Ứng viên chưa biết tiếng Trung cần có sự chuẩn bị cơ bản về ngoại ngữ trước khi lên đường đi học để giảm bớt được các khó khăn ban đầu phải học ngoại ngữ hoàn toàn do giáo viên người Trung Quốc giảng dạy.

3. Ngành học và nơi học

Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chương trình (ngành) học và dự kiến tối đa 03 cơ sở giáo dục đại học thuộc diện được Bộ Giáo dục Trung Quốc cho phép tiếp nhận người nước ngoài đến học theo chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc cấp (xem thông tin chi tiết trên trang website: www.csc.edu.cn/Lianhua để đăng ký dự tuyển ngành học và nơi học phù hợp).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gửi đi đào tạo những ngành Trung Quốc có thế mạnh là: Trung y, văn hóa, nghệ thuật (hội họa, âm nhạc), thể dục thể thao, bảo tồn, bảo tàng, Hán ngữ hiện đại, nông nghiệp, kỹ thuật, công nghệ,...

Lưu ý: Ứng viên không được thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển, kể cả khi đã được tiếp nhận đi học.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Do số lượng học bổng có hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến phân bổ chỉ tiêu cho các cơ quan, các đại học, học viện và trường đại học cử cán bộ/sinh viên dự tuyển tại danh sách gửi kèm theo.

Ứng viên dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao;

- Không quá 25 tuổi (đối với ứng viên dự tuyển học bổng đại học) và là sinh viên trúng tuyển theo nguyện vọng 1, đang học năm thứ nhất hệ chính qui tập trung, tốt nghiệp THPT năm 2008, thi đại học lần đầu năm 2008;

- Không quá 35 tuổi (đối với ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ), không quá 40 tuổi (đối với ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ, thực tập sinh) và đã tốt nghiệp đại học (hệ chính quy)/cao học/nghiên cứu sinh, đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan nhà nước, ưu tiên các ứng viên là giảng viên các đại học, học viện và trường đại học;

- Có sức khoẻ tốt để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học phía Trung Quốc sẽ khám lại sức khỏe. Nếu lưu học sinh nào bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe hoặc giả mạo hồ sơ sức khỏe để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay;

- Ứng viên dự tuyển học bổng đại học phải có bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và kết quả học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt loại giỏi; Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên; Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có bằng đại học (hệ chính quy) và bằng thạc sĩ loại khá trở lên; (Ứng viên đi học tiến sĩ bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ vì phía Trung Quốc không xét tuyển trường hợp ứng viên mới chỉ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cao học);

- Đăng ký đi học/thực tập phù hợp với ngành đã, đang được đào tạo;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại các cơ quan cử đi học. Cam kết phải được cơ quan cử đi học xác nhận, bảo lãnh (đối với cán bộ) hoặc được thân nhân bảo lãnh, có xác nhận của địa phương nơi cư trú (đối với sinh viên). Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị thôi học vì bất kỳ lý do nào, hoặc không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho Nhà nước Việt Nam, kể cả học bổng đã nhận được của Chính phủ Trung Quốc.

5. Hồ sơ dự tuyển

Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển gồm các giấy tờ xếp thứ tự như sau:

1. Công văn cử đi học của cơ sở đào tạo đại học nơi ứng viên đang học (đối với sinh viên) và cơ quan nơi ứng viên đang công tác (đối với cán bộ) có ghi rõ bậc học và ngành học đăng ký dự tuyển;

2. Phiếu đăng ký đi học tại nước ngoài theo mẫu quy định;

3. Bản sao quyết định tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng (đối với cán bộ); Kết quả học kỳ I năm thứ nhất đại học (đối với sinh viên);

4. Bản cam kết theo mẫu quy định;

5. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT (đối với ứng viên dự tuyển đại học);

6. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm tất cả các năm học đại học, cao học, bằng tiến sĩ (nếu có) (đối với ứng viên dự tuyển sau đại học);

7. Tài liệu liên quan đến hoạt động khoa học/nghiên cứu (nếu có);

8. Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có).

Những ứng viên đủ điều kiện và được vào danh sách sơ tuyển thông báo tại Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên trang website: www.vied.vn (dự kiến vào ngày 15/4/2009), sẽ phải bổ sung 03 bộ hồ sơ bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh để gửi đi Trung Quốc đàm phán, mỗi bộ gồm các loại giấy tờ xếp theo thứ tự như sau:

1. Đơn dự tuyển học bổng của Chính phủ Trung Quốc theo mẫu quy định, trong đó đăng ký rõ bậc học và ngành học tại Trung Quốc;

2. Kế hoạch/đề cương học tập/nghiên cứu (tối thiểu 200 từ đối với ứng viên học bổng đại học và 500 từ đối với ứng viên học bổng sau đại học);

3. 02 thư giới thiệu của giáo sư về ngành học đăng ký dự tuyển (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ và tiến sĩ);

4. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT (đối với ứng viên dự tuyển đại học);

5. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học/cao học và bảng điểm, bằng tiến sĩ (nếu có) (đối với ứng viên dự tuyển sau đại học);

6. Tài liệu liên quan đến hoạt động khoa học/nghiên cứu (nếu có);

7. Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có);

8. Bản dịch công chứng giấy khai sinh;

9. Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định (khám tại bệnh viện trung ương/tỉnh/thành phố);

10. Photocopy các trang cần thiết của hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng để đi học (nếu có).

(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các trang websites: www.vied.vn hoặc www.moet.gov.vn và www.csc.edu.cn).

Toàn bộ hồ sơ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy, đựng trong một túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài hồ sơ có ghi “Hồ sơ dự tuyển học bổng Hiệp định của Chính phủ Trung Quốc năm học 2009-2010”, tên ngành học, bậc học và danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, điện thoại (cơ quan, nơi ở, di động) và e-mail (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển nêu trên và lệ phí dự tuyển (200.000đ/ứng viên) cần chuyển trực tiếp hoặc gửi bưu điện bảo đảm đến địa chỉ: cô Đinh Thị Minh Hương, Văn phòng một cửa - Cục Đào tạo với nước ngoài, Phòng 402 - nhà C, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng một cửa):

- Hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển: Trước ngày 10/4/2009.

- Hồ sơ tiếng Trung hoặc tiếng Anh để đàm phán: Trước ngày 22/4/2009.

Hồ sơ nộp muộn, không đúng và đầy đủ theo quy định trên được coi là không hợp lệ và không được xét tuyển. Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giới thiệu ứng viên đạt yêu cầu dự tuyển và gửi hồ sơ cho Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc xét tuyển cấp học bổng. Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo công khai tại Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên websites: www.vied.vn và www.moet.gov.vn. Ứng viên trúng tuyển sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Trung Quốc.

Những ứng viên được phía Trung Quốc tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Trung Quốc sẽ không được cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, các đại học, học viện và trường đại học được phân chỉ tiêu cử cán bộ và sinh viên dự tuyển phổ biến rộng rãi thông báo này đến tất cả các đối tượng có liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ và sinh viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn qui định.

 

 

Nơi nhận:
- Các cơ quan, đại hc, hc vin và trường đại hc được phân chỉ tiêu dự tuyn;
- Bộ
trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cc thuc B GD&ĐT;
- Các websites:
www. vied.vn, www.moet.gov.vn;
- Báo GD&TĐ
;
- Lưu: VT, Cc ĐTVNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

DANH SÁCH

DỰ KIẾN PHÂN BỔ CHỈ TIÊU DỰ TUYỂN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC NĂM 2009

(Kèm theo Thông báo số 156/TB-BGDĐT ngày 17/3/2009)

STT

Cơ quan

Số lượng dự tuyển chính thức + dự bị

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thực tập sinh

Đại học

1

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

1

 

 

2

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

2

1

 

 

3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1+ 1 dự bị

1+ 1 dự bị

 

 

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

1

 

 

5

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

 

 

6

Các Bộ khác (có thông báo chỉ tiêu dự tuyển riêng)

4

2

1

2

7

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

1

 

 

 

8

Đại học Quốc gia Hà Nội

2 + 1 dự bị

 

2 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

9

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2 + 1 dự bị

 

2 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

10

Đại học Huế

1 + 1 dự bị

 

1

1

11

Đại học Đà Nẵng

1 + 1 dự bị

 

1

1

12

Đại học Thái Nguyên

1 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

 

 

13

Trường Đại học Cần Thơ

1 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

 

 

14

Trường Đại học Hà Nội

1 + 1 dự bị

1 + 1 dự bị

1

1

15

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

1

 

1 + 1 dự bị

 

16

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM

1

 

1 + 1 dự bị

 

17

Trường ĐH Y Hà Nội

1 + 1 dự bị

 

 

1

18

Trường ĐH Dược Hà Nội

1

 

 

1

19

Trường ĐH Dược TP. HCM

1

 

 

 

20

Trường ĐH Y Thái Bình

1

 

 

1 + 1 dự bị

21

Các cơ quan, cơ sở giáo dục đại học khác có thể gửi từ 1 đến 2 hồ sơ ứng viên dự tuyển. Bộ GD&ĐT sẽ xét tuyển theo năng lực của ứng viên và các tiêu chí ưu tiên đối với nhu cầu đào tạo của cơ quan, vùng, miền,...

 

 

 

 

Tổng số:

27 + 10 dự bị

10 + 5 dự bị

10 + 4 dự bị

10 + 3 dự bị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu156/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2009
Ngày hiệu lực17/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 156/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học Trung Quốc năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 156/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học Trung Quốc năm 2009
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu156/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBành Tiến Long
        Ngày ban hành17/03/2009
        Ngày hiệu lực17/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 156/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học Trung Quốc năm 2009

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 156/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học Trung Quốc năm 2009

              • 17/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực