Thông báo 159/TB-VPCP

Thông báo số 159/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2005-2008) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 159/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH (2005-2008)

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2005-2008). Tham dự họp có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; cần đánh giá, tổng kết riêng việc thực hiện của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh trong nội dung báo cáo. Căn cứ theo các nội dung của Nghị quyết và Nghị định để kiểm điểm đánh giá kết quả, nguyên nhân đạt được, chưa đạt được, những quy định còn phù hợp, chưa phù hợp, nội dung bổ sung phải phù hợp thực tế và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về phát triển lâm trường quốc doanh phải gắn với đổi mới quản lý ngành lâm nghiệp theo hướng: rừng phòng hộ, rừng sản xuất phải giao và khoán cho dân, cộng đồng quản lý, bảo vệ, chăm sóc và được hưởng lợi thỏa đáng từ việc nhận giao và khoán rừng; rừng phòng hộ, đặc dụng cần có mô hình quản lý phù hợp theo hướng tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Đối với doanh nghiệp hoạt động ở vùng biên giới phải có cơ chế, chính sách đặc thù để duy trì và phát triển; đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, theo hướng đa ngành, đa sở hữu, trở thành tập đoàn kinh tế lâm, công nghiệp.

Thời gian hoàn thành báo cáo tổng kết vào tháng 7 năm 2009 để trình Bộ Chính trị.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề cương điều tra đất rừng và tổ chức thực hiện đo đạc cắm mốc ranh giới cho từng lâm trường quốc doanh. Thời gian hoàn thành việc đo đạc cắm mốc trước năm 2011. Bộ Tài chính, các địa phương bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, TC, NV, KH&ĐT, LĐTB&XH,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu159/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu159/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

             • 18/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực