Thông báo 16/TB-BXD-NHPT

Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam về cho vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư để xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng - Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG – NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 16/TB-BXD-NHPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP GIỮA BỘ XÂY DỰNG VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VỀ CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN VÀ NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI ĐÔ THỊ

Ngày 10 tháng 5 năm 2010, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây viết tắt là NHPT), Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) và NHPT đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP ngày 20/4/2009 và các Quyết định 66-67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2009. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam - Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổng Giám đốc NHPT Nguyễn Quang Dũng đồng chủ trì. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu, hai bên đánh giá và thống nhất các nôi dung sau:

1. Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị là một trong những Chương trình trọng điểm của Bộ Xây dựng và NHPT năm 2010. Bộ Xây dựng và NHPT sẽ tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện.

2. Việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị phải thực hiện theo các cơ chế chính sách và hướng dẫn hiện hành, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng và hoàn được vốn; Bộ Xây dựng và NHPT sẽ nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn phù hợp trên cơ sở tình hình triển khai thực tế.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thống nhất với danh mục các dự án giai đoạn 1 do Bộ Xây dựng đề xuất và thông báo ngay danh mục các dự án cho các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tại các địa phương để thẩm định, quyết định cho vay theo quy trình. Việc cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị trước mắt tập trung cho các dự án tại các đô thị lớn, các địa phương trọng điểm có nhu cầu bức thiết về nhà ở công nhân và người thu nhập thấp.

4. Các chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp đến Chi nhánh NHPT tại các địa phương có dự án. Các chi nhánh thực hiện thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và báo cáo NHPT để quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước theo đúng quy định.

5. Bộ Xây dựng và NHPT thống nhất thành lập Đoàn công tác liên ngành gồm các thành viên của Bộ Xây dựng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo và NHPT để đi khảo sát, thẩm định thí điểm một số dự án đã và đang triển khai đầu tư xây dựng tại một số địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai.

6. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và các Ban nghiệp vụ của NHPT đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện.

Thừa lệnh Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và Tổng Giám đốc NHPT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và Văn phòng NHPT xin thông báo, đề nghị các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
TRƯỞNG VPTT BCĐTW
VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ TTBĐS
Phạm Trung Tuyến

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC NHPT
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thạch

 

Nơi nhận:
- PTTg Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban CĐTW;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân;
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam;
- TGĐ NHPTVN Nguyễn Quang Dũng; (để báo cáo)
- Thành viên BCĐTW về CS nhà ở và TTBĐS;
- Các PTGĐ NHPTVN;
- UBND các tỉnh TP trực thuộc TW ;
- Bộ Xây dựng: Cục QLN&TTBĐS; VPTT BCĐTW;
-NHPT: Ban TĐ, TDĐT, CĐKH; Các SGD, Chi nhánh NHPT tại khu vực, tỉnh, thành phố;
- Các chủ đầu tư giai đoạn 1;
- Lưu: VPBXD, VPNHPT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/TB-BXD-NHPT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu16/TB-BXD-NHPT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/TB-BXD-NHPT

Lược đồ Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu16/TB-BXD-NHPT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng phát triển Việt Nam, Bộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Thạch, Phạm Trung Tuyến
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 16/TB-BXD-NHPT kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng

           • 18/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực