Thông báo 16/TB-SNNNT

Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh tỉnh Đắk Lắk do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh


UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-SNNNT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC CÔNG TRÌNH LÂM SINH TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 6/2/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty Nhà nước; Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Theo đề nghị của Ông Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tại công văn số 909/CV-CCLN ngày 6/5/2009 về việc đề nghị thông báo bộ đơn giá xây dựng cơ bản các công trình lâm sinh thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo việc áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Đắk Lắk (Đính kèm bộ đơn giá).

Bộ đơn giá này làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, xét duyệt giá trị dự toán, tổng dự toán công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình lâm sinh thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Bộ đơn giá này không điều chỉnh đối với các công trình không thuộc các nguồn vốn khác. Đơn giá này áp dụng từ 1/5/2009 có giá trị thay cho thông báo số 372/TB-NN-LN ngày 7/4/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản các công trình lâm sinh tỉnh Đắk Lắk./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Công ty Lâm nghiệp;
- Các BQLR Phòng hộ, Đặc dụng;
- Các đơn vị có Sử dụng Nguồn vốn 661;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Phòng KHĐT;
- Lưu: VT (Uyên 20b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/TB-SNNNT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu16/TB-SNNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2009
Ngày hiệu lực26/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/TB-SNNNT

Lược đồ Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu16/TB-SNNNT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Xuân
        Ngày ban hành26/05/2009
        Ngày hiệu lực26/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 16/TB-SNNNT áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản công trình lâm sinh

         • 26/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực