Thông báo 16/TB-UBDT

Thông báo 16/TB-UBDT năm 2016 kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 16/TB-UBDT triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 498/QĐ-TTg 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM SƠN MINH THẮNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 498/QĐ-TTG NGÀY 14/4/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2016

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, đồng chí Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Vụ trưởng các Vụ, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Địa phương I, Văn phòng Ủy ban và tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Dân tộc thiểu số (DTTS). Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đán năm 2016 và các ý kiến phát biểu, trao đi, tham mưu của các đại biểu dự họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo nội dung kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016, Vụ DTTS tiếp thu ý kiến tham gia của các vụ, đơn vị, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016 tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

- Nghiên cứu kỹ phương án khảo sát đánh giá thực trạng, nhận thức, nhu cầu thông tin liên quan về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiu s, chú ý kết hp các nguồn số liệu liên quan đã có.

- Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên phối hợp truyền thông trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Trung ương và địa phương, hạn chế báo viết (chỉ lựa chọn Báo Dân tộc và Phát triển). Vụ Dân tộc thiểu số làm việc với các đơn vị chức năng liên quan của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Dân tộc & Phát triển, Trung tâm thông tin (Ủy ban Dân tộc) để thống nhất nội dung, hình thức truyền thông để phối hợp triển khai thực hiện.

- Biên soạn, in ấn một số tài liệu, sản phẩm truyền thông (song ngữ: tiếng Việt và tiếng một số dân tộc thiểu số), băng, đĩa để cung cấp cho các địa phương vùng dân tộc thiểu slàm tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức Tập huấn/Hội thảo triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án, Mô hình điểm tại khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện đề án, mô hình một sđịa phương;

- Xây dựng kế hoạch cần tính toán tiến độ, kinh phí phù hợp từng nội dung, đảm bảo tính khả thi.

2. Về kinh phí thực hiện:

Căn cứ nguồn kinh phí được giao năm 2016, Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban để cân đối, phân bổ hợp lý cho các hoạt động trong kế hoạch.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện và xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương trình lãnh đạo Ủy ban ban hành trong tháng 3/2016;

- Giao Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số quản lý, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí và hướng dẫn triển khai các hoạt động đảm bảo đúng chế độ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Các vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiu số triển khai thực hiện theo nội dung kết luận này.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tưng Chính phủ năm 2016, Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- TT, PCN Sơn Minh Thắng (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị liên quan (để
th/hiện);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TKTH (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu16/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 16/TB-UBDT triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 498/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 16/TB-UBDT triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 498/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu16/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 16/TB-UBDT triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 498/QĐ-TTg 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 16/TB-UBDT triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 498/QĐ-TTg 2016

             • 11/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực