Thông báo 1607/TB-BNN-VP

Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Cục chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC CHĂN NUÔI

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì cuộc họp về công tác ủy quyền kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu và quản lý nuôi chồn nhung đen. Tham dự cuộc họp gồm đại diện: Cục Chăn nuôi, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường và Viện Chăn nuôi. Sau khi nghe Cục Chăn nuôi báo cáo và ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận như sau:

1. Đối với việc Cục Chăn nuôi ra quyết định ủy quyền kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu:

- Việc Cục Chăn nuôi kiểm tra chứng nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là phù hợp với pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi. Việc xã hội hóa kiểm tra, chứng nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi là hướng đi tích cực và đã có đủ cơ sở pháp lý để áp dụng. Tuy nhiên, Cục ra quyết định ủy quyền cho một số tổ chức kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vừa qua là chưa hoàn toàn phù hợp cần được chấn chỉnh hoàn thành trong quý 2/2013 theo hướng:

+ Nếu ủy quyền kiểm tra chứng nhận chất lượng phải theo đúng quy định của pháp luật về ủy quyền. Nếu chỉ định đơn vị chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2012 của Bộ về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cần xem xét, đề xuất giải pháp để kiểm tra chứng nhận thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa có quy chuẩn theo hướng công khai, minh bạch thuận lợi cho doanh nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan khẩn trương trình dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 về quy định chi tiết một số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

2. Đối với việc quản lý chồn nhung đen:

Yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu chấn chỉnh trong công tác quản lý và hoàn thiện công tác khảo nghiệm đánh giá và kết luận về vấn đề nuôi chồn nhung đen tại Việt Nam để tham mưu cho Bộ xử lý dứt điểm vấn đề này trong tháng 4 năm 2013, cụ thể:

- Cục Chăn nuôi:

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Bảo tồn đa dạng sinh học) để xác định rõ chồn nhung đen có thuộc Danh mục sinh vật ngoại lai xâm hại hay không để có hướng quản lý (có ý kiến bằng văn bản).

+ Tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ việc nuôi chồn nhung đen, không cho phát triển nuôi mới và không cho các hộ đang nuôi phát tán chồn nhung đen ra bên ngoài khi chưa có kết quả khảo nghiệm và chưa có trong danh mục được sản xuất tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

+ Khẩn trương thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp Bộ kết quả nuôi khảo nghiệm chồn nhung đen và bổ sung danh mục (nếu có) theo quy định.

+ Kiến nghị giải pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm việc nhập khẩu và nuôi trái phép chồn nhung đen trong thời gian vừa qua.

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: khẩn trương rà soát, hướng dẫn, giám sát trình tự thủ tục việc khảo nghiệm và kết quả khảo nghiệm chồn nhung đen của Viện Chăn nuôi.

- Viện Chăn nuôi khẩn trương: Chỉ đạo Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn giống vật nuôi hoàn thiện hồ sơ nuôi khảo nghiệm chồn nhung đen tại Việt Nam trình Bộ (Cục Chăn nuôi) để nghiệm thu cấp Bộ trước ngày 10/4/2013, trên cơ sở khắc phục những thiếu sót mà Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã chỉ ra.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: TCCB; PC; KHCN;
- Các Cục: Chăn nuôi; Thú y;
- Viện Chăn nuôi;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1607/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1607/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1607/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Cục chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Cục chăn nuôi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1607/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Cục chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1607/TB-BNN-VP ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Cục chăn nuôi

           • 29/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực