Thông báo 161/TB-VPCP

Thông báo số 161/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc bảo đảm vốn đầu tư cho các dự án điện cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 161/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn bảo đảm vốn đầu tư dự án điện cấp bách


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 161/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC BẢO ĐẢM VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN CẤP BÁCH

Ngày 3 tháng 7 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp với lãnh đạo các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cân đối vốn đầu tư cho các dự án điện. Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiến của các cơ quan và đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án điện năm 2008 và các năm tiếp theo, các Bộ, ngành, các ngân hàng thương mại liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chủ động, hợp tác chặt chẽ hơn để xử lý những vướng mắc, khó khăn về vốn để thực hiện các dự án điện, tuyệt đối không để chậm, dãn, dừng thi công các dự án điện quan trọng và cấp bách, cụ thể:

1. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Xác định thứ tự ưu tiên các dự án điện để đưa vào vận hành trong các năm 2008, 2009 và 2010; trên cơ sở đó, lập kế hoạch giải ngân theo từng tháng gửi các ngân hàng thương mại để chủ động bố trí và giải ngân vốn đáp ứng tiến độ của từng dự án;

b) Trước ngày 11 tháng 7 năm 2008, đàm phán với các Ngân hàng Thương mại để thương thảo về lãi vay của các hợp đồng tín dụng đã ký và các hợp đồng tín dụng đã được giải ngân;

c) Tiếp tục đàm phán với các ngân hàng thương mại để ký hợp đồng tín dụng cho các dự án: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Uông Bí mở rộng 2, ... và lưới điện đồng bộ;

d) Tiếp tục thực hiện các biện pháp để chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn các dự án thủy điện như: huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn; ngừng đầu tư các công trình ngoài lĩnh vực điện để tập trung vốn tự có cho các dự án điện,... nhằm giảm sức ép về vốn đối với các ngân hàng thương mại.

2. Đối với các ngân hàng thương mại:

a) Xem xét cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được miễn ký quỹ khi mở L/C thanh toán của hợp đồng nhập khẩu thiết bị khi Tập đoàn có số dư trên gửi tại ngân hàng;

b) Chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đàm phán và hoàn tất các thủ tục để ký các hợp đồng tín dụng trước ngày 18 tháng 7 năm 2008; đồng thời, thực hiện việc giải ngân vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án theo kế hoạch giải ngân vốn hàng tháng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trước hết tập trung giải ngân dứt điểm khối lượng thực hiện đã có đủ phiếu giá còn tồn đọng đến ngày 01 tháng 7 năm 2008.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam: trong khi chờ giải quyết thủ tục thế chấp, tiếp tục được giải ngân các khoản vay tín dụng ưu đãi cho di dân tái định cư và chế tạo cơ khí thủy công trong nước để không ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại ký kết các hợp đồng tín dụng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng này; đồng thời, có biện pháp hỗ trợ và xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan đến vốn cho các dự án điện, kể cả bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện tốt hợp đồng tín dụng và kế hoạch đầu tư các dự án điện vào vận hành năm 2008 và các năm tiếp theo;

b) Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã rút tiền gửi trước hạn từ các ngân hàng thương mại nhà nước, gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm các nguồn vốn cho vay của các ngân hàng.

5. Bộ Tài chính:

a) Khẩn trương ban hành cơ chế cho vay lại đối với khoản vay 400 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

b) Sớm thực hiện việc cấp bảo lãnh cho hợp đồng vay của Dự án thủy điện Sông Tranh 2 để bảo đảm thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để xử lý dứt điểm số vốn còn lại chưa bố trí cho Dự án thủy điện Quảng Trị và Dự án cấp điện thôn buôn 5 tỉnh Tây Nguyên trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Các ngân hàng: Phát triển VN, Ngoại thương VN, Công thương VN, Đầu tư và Phát triển VN, NN&PTNT VN;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Đ/C Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu161/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 161/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn bảo đảm vốn đầu tư dự án điện cấp bách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 161/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn bảo đảm vốn đầu tư dự án điện cấp bách
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu161/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 161/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn bảo đảm vốn đầu tư dự án điện cấp bách

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 161/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn bảo đảm vốn đầu tư dự án điện cấp bách

              • 09/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực