Thông báo 162/TB-BGTVT

Thông báo số 162/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác thanh tra giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 162/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp công tác thanh tra giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 162/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 17/04/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác thanh tra của Thanh tra giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ; lãnh đạo và chuyên viên Vụ TCCB.

Sau khi nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Về hoạt động thanh tra

Trong khi thể chế, chính sách phát luật về thanh tra còn vướng mắc, song lực lượng thanh tra GTVT đã có nhiều cố gắng, đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác thanh tra GTVT trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đường bộ chưa triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo quy định.

Để lực lượng thanh tra hoạt động tốt trong thời gian tới, đề nghị Cục trưởng các Cục thuộc Bộ tăng cường chỉ đạo lực lượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó chú  trọng đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong các lĩnh vực giao thông vận tải. Thanh tra Bộ thường xuyên hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; triển khai, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo quyết định của Bộ GTVT.

2. Về đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra GTVT

- Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB, Vụ Pháp chế nghiên cứu tổng thể về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành (trong đó chú trọng Thanh tra thuộc các Cục; Đường bộ Việt Nam, đường sông Việt Nam, Đường sắt Việt Nam), xác định chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó hoàn thiện đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị để tăng cường năng lực cho Thanh tra GTVT trình Thủ tướng phê duyệt.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế làm thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ giãn tiến độ trình đề án, dự kiến Bộ GTGT trình đề án sau khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

3. Về đề nghị bổ sung biên chế cho Thanh tra Bộ

Giao Vụ TCCB cân đối biên chế được Bộ Nội vụ giao để tham mưu trình Bộ trưởng quyết định bổ sung 05 định biên năm 2008 cho Thanh tra Bộ.

4. Giải quyết vướng mắc đối với số lao động chưa có biên chế thuộc Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam

- Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT ngày 04/03/2008 của Bộ GTVT và các quy định hiện hành về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động, Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành rà soát lại, lập phương án giải quyết số lao động dôi dư ngoài chỉ tiêu biên chế theo quy định.

- Giao Vụ TCCB, Vụ Tài chính tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án sắp xếp số lao động không đủ tiêu chuẩn thanh tra viên.

5. Về xử lý khiếu nại, tố cáo

Giao Thanh tra Bộ chủ trì xử lý các khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong tháng 4/2008, Thanh tra Bộ chú ý xử lý đơn khiếu nại của các hộ dân đối với nút giao Thanh Xuân thuộc Dự án đường Vành đai 3 Hà Nội và việc xử lý Công ty Xăng dầu hàng không trong việc cung cấp xăng dầu cho Hãng hàng không Pacific Airlines.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT. Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (-nt-);
- Các Vụ: TCCB, PC, TC, VT (để t/h);
- Các Cục thuộc Bộ;
- Thanh tra các Cục;
- Lưu: VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu162/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2008
Ngày hiệu lực28/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 162/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp công tác thanh tra giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 162/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp công tác thanh tra giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu162/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành28/04/2008
        Ngày hiệu lực28/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 162/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp công tác thanh tra giao thông vận tải

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 162/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp công tác thanh tra giao thông vận tải

            • 28/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực