Thông báo 162/TB-VPCP

Thông báo số 162/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 162/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2008, tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm các công trình xây dựng: cầu Pá Uôn, Thủy điện bản Chát, địa điểm xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Cùng thăm và làm việc với Phó Thủ tướng có đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội sau 4 năm chia tách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2010 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Từ đầu năm 2008 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, tình hình giá cả nhiều loại vật tư hàng hóa tăng cao, nhưng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt kết quả khá đồng đều trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.Tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa (khoáng sản, xi măng, bột giấy, chè, cao su...), tập trung đầu tư các dự án có thế mạnh là thủy điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước cho quốc gia.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; rà soát các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; cắt giảm, đình hoãn những dự án chưa thực sự cấp bách, hiệu quả thấp; đối với những công trình được xác định tiếp tục đầu tư, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để vừa thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, vừa thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững; tiếp tục tuyên truyền vận động, đẩy nhanh hơn nữa công tác di dân tái định cư vùng lòng hồ công trình thuỷ điện Sơn La và các công trình thủy điện khác của Tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các khu, điểm di dân tái định cư, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân tại nơi ở mới.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề nghị sớm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát: Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh: Lai Châu, Sơn La bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về chuyển vốn kịp thời phục vụ chương trình tái định cư theo kế hoạch: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương xem xét, bố trí đủ vốn đảm bảo đúng tiến độ.

3. Về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Tỉnh thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

4. Về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu như đã thực hiện tại dự án thủy điện Sơn La: đồng ý về nguyên tắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định.

5. Về thông báo chính thức với Tỉnh phương án cos ngập và tiến độ thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu: giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xem xét, giải quyết và phối hợp với Tỉnh trong công tác lập Quy hoạch tổng thể bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Lai Châu.

6. Về nâng cấp toàn tuyến đường tỉnh lộ 127 (tổng số 90 km, hiện nay mới có chủ trương đầu tư 34 km đầu): đồng ý về nguyên tắc, giao Tỉnh lập dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn thực hiện.

7. Về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó có chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn Tỉnh: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất cơ chế; đối với chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn Tỉnh: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam xem xét, bố trí vốn thực hiện.

8. Về phê duyệt bổ sung khu công nghiệp Mường So - huyện Phong Thổ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: giao Bộ Công Thương xem xét, bổ sung và trình duyệt theo quy định.

9. Về đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng công suất 1 triệu tấn/năm tại tỉnh Lai Châu: đồng ý về nguyên tắc, việc xây dựng Nhà máy sản xuất Xi măng trên địa bàn Tỉnh đã có trong Quy hoạch, giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tập đoàn xi măng Việt Nam khẩn trương tìm nguồn vốn để thực hiện, phục vụ xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu và các công trình xây dựng khác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

10. Về đầu tư đường dây 110kv từ thị xã Lai Châu vào thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè và xây dựng 2 trạm biến áp 110kv tại khu công nghiệp Mường So - huyện Phong Thổ và thị trấn Mường Tè: giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, giải quyết.

11.Về kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện trên địa bàn Tỉnh để các công trình thủy điện vừa và nhỏ có thể đấu nối với hệ thống lưới điện quốc gia: giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

12. Về bố trí vốn đầu tư cho Tỉnh để hoàn thành mục tiêu đến năm 2010 đạt 100% số xã có điện và 80% số hộ dân có điện theo Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

13. Về cho phép điều chỉnh giá đối với công trình lưới điện Re2 (đầu tư bằng nguồn vốn của ADB): giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định.

14. Về những điểm quặng nhỏ lẻ không nằm trong Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng của quốc gia: đồng ý về nguyên tắc, cho phép Tỉnh được quản lý, cấp phép khảo sát, thăm dò và khai thác, chế biến theo quy định hiện hành.

15. Về cho phép Tỉnh được cấp phép, khai thác tận thu những điểm mỏ nằm dưới cos ngập nước hoặc bị ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên địa bàn Tỉnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo hướng giao cho Tỉnh quản lý và đầu tư theo quy định hiện hành.

16. Về tạm ứng 300 tỷ đồng trong năm 2008 để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của thị xã Lai Châu và 2 thị trấn Tam Đường, Phong Thổ: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 của Văn phòng Chính phủ.

17. Về đầu tư tuyến đường Pa Tần - Mường Tè: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn cho Tỉnh sớm khởi công Dự án, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 của Văn phòng Chính phủ.

18. Về đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 300 giường bệnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn để Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 của Văn phòng Chính phủ.

19. Giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Dự án Thủy điện Lai Châu, chuẩn bị Báo cáo tác động môi trường của Dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Cao su Việt Nam;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5), Nh (40b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu162/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu162/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu

           • 09/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực