Thông báo 163/TB-VPCP

Thông báo 163/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 163/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Tư pháp, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

- Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, đảm bảo kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát về kỹ thuật đảm bảo hiệu quả, không trùng lắp; sử dụng chung tối đa các hạng mục, nguồn lực đã đầu tư cho Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trước ngày 20/6/2021. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xử lý các đề nghị của Bộ Tư pháp về vốn theo quy định.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát các dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông; chia sẻ và sử dụng chung nguồn lực, tài nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: CA, KHĐT, TP, TTTT, TC, BHXHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, đơn vị: PL, KTTH, TH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2). K.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu163/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2021
Ngày hiệu lực16/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(29/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 163/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 163/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu163/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/06/2021
        Ngày hiệu lực16/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (29/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 163/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 163/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

              • 16/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực