Thông báo 163/TB-VPCP

Thông báo số 163/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 163/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 163/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ DẠY NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Ngày 31 tháng 5 năm 2008, qua mạng truyền hình trực tuyến tại các cổng thông tin ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự cuộc họp có: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ ….; đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị tại 04 đầu cầu truyền hình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

I. TÌNH HÌNH DẠY NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Thời gian gần đây, đã xuất hiện một xu hướng mới trong dạy nghề chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội nói chung, của doanh nghiệp nói riêng. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, vừa là đáp ứng nhu cầu phát triển của quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và đất nước, đồng thời cũng chính là hướng đi quan trọng để hiện đại hóa nhanh với chi phí thấp việc dạy nghề. Trong thời gian qua dạy nghề đã có những chuyển biến tích cực: mạng lưới đào tạo nghề được mở rộng, quy mô phát triển, chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên được tăng cường. Đã có những mô hình, loại hình trường dạy nghề với 03 cấp trình độ, từng bước đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tạo cơ sở đổi mới, phát triển dạy nghề trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc dạy nghề cũng còn một số hạn chế về nhận thức của xã hội đối với việc học nghề, về chương trình, chất lượng đào tạo, về quy mô đào tạo cũng như chất lượng đội ngũ giáo viên và trang thiết bị; chưa huy động được sự đóng góp của toàn xã hội và sự tham gia của các doanh nghiệp; chưa hình thành hệ thống các Trung tâm thông tin về cung – cầu lao động, chưa xây dựng được các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo nghề.

II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH DẠY NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề; thông tin hàng năm cho xã hội về hiệu quả hoạt động của việc dạy nghề, trong đó có thông tin về dạy nghề cho doanh nghiệp do chính doanh nghiệp thực hiện; thông tin về kết quả đào tạo nghề trên các trang thông tin điện tử; tổ chức hội nghị quốc gia về đào tạo nghề cho nhu cầu của doanh nghiệp; hàng năm tổ chức khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong dạy nghề.

2. Tổ chức dự báo nhu cầu:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng để đưa trung tâm dự báo nhu cầu lao động và dự báo nhu cầu đào tạo và hoạt động; lập trang tin điện tử về thị trường đào tạo. Tại các cơ sở đào tạo nghề cần hình thành các phòng quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp đối với các nghề mà trường đang đào tạo, chuẩn bị các hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp và giới thiệu học viên tốt nghiệp đi làm tại các doanh nghiệp.

3. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề một cách cụ thể theo ngành nghề, theo vùng; trong đó có quy hoạch các trường dạy nghề chất lượng cao, trường trọng điểm. Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức cơ sở dạy nghề. Ở những doanh nghiệp có dưới 5.000 lao động thì có thể tổ chức trường trung cấp hoặc sơ cấp nghề; những doanh nghiệp có trên 10.000 lao động có thể thành lập trường cao đẳng nghề. Tổ chức khảo sát thực tế để xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ dạy nghề truyền thống tại các làng nghề vào tháng 10 năm 2008.

4. Xây dựng danh mục nghề nghiệp:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống chuẩn danh mục nghề sao cho bao quát được hết các nghề cần đào tạo cho đến năm 2015. Có thể sử dụng chuẩn nghề nghiệp của các nước phát triển ở châu Âu, châu Úc cho một số nghề công nghệ cao. Quý IV năm 2008 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về xây dựng giáo trình gắn với chuẩn nghề nghiệp; trước mắt, bàn về xây dựng thí điểm giáo trình cho một số nghề cơ khí, điện, điện tử.

5. Phát triển đào tạo giáo viên dạy nghề:

Phải tăng cường đào tạo giáo viên dạy nghề để đáp ứng được việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng chương trình quốc gia phát triển giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo mới và đào tạo lại hàng năm khoảng 10.000 giáo viên dạy nghề; tăng cường đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao; tháng 12 năm 2008 hoàn thành định danh lại giáo viên dạy nghề (hội đủ kiến thức, tay nghề và trình độ sư phạm) để có hệ thống thang bảng lương phù hợp cho giáo viên dạy nghề. Có chính sách tôn vinh giáo viên dạy nghề giỏi, là tấm gương đạo đức, tự học, lao động sáng tạo trong nghề nghiệp. Trong năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tôn vinh giáo viên dạy nghề nhằm động viên và khuyến khích người giỏi tham gia dạy nghề.

6. Thực hiện tốt chính sách xã hội hóa:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xã hội hóa dạy nghề, áp dụng những chính sách ưu đãi về đất, hạ tầng, thuế, tín dụng, cho vay để học nghề đã được quy định; phối hợp với Bộ Tài chính hình thành quỹ cho vay để mua thiết bị dạy nghề, trình Chính phủ trong quý III năm 2008.

7. Nhóm giải pháp tăng cường sự gắn kết và chủ động của các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, xác định quyền lợi, trách nhiệm người học:

- Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề các cấp, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế:

+ Xác định dạy nghề theo nhu cầu doanh nghiệp theo 3 phương thức chủ yếu: đào tạo theo hợp đồng với doanh nghiệp; hợp đồng liên kết đào tạo (học lý thuyết tại trường và thực hành tại doanh nghiệp); hợp đồng đào tạo 3 bên là: nhà nước (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Tổng cục Dạy nghề), nhà trường và doanh nghiệp. Tổng cục Dạy nghề phải có quy định rõ hỗ trợ đào tạo ở các cơ sở công lập về trách nhiệm của các bên khi ký kết hợp đồng.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

+ Tổ chức hội nghị chuyên đề dạy nghề tại các trường của doanh nghiệp để đánh giá mô hình và những vướng mắc cần tháo gỡ. Tổ chức hội chợ về đào tạo nghề hàng năm ở 3 vùng để các bên liên quan là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và người học được tiếp xúc, trao đổi, triển khai đào tạo theo nhu cầu. Tiếp tục triển khai đấu thầu chỉ tiêu đào tạo, các trường phải qua đánh giá chất lượng mới được tham gia đấu thầu chỉ tiêu đào tạo.

+ Xây dựng định mức kinh phí đào tạo cho các nghề hướng tới tính đúng, tính đủ, nhà nước cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ở các cơ sở công lập tương ứng với chất lượng tối thiểu. Phần còn lại người học phải chi trả (học phí).

+ Xây dựng tiêu chí để các cơ sở đào tạo tự đánh giá chất lượng đào tạo và Nhà nước đánh giá công bố chất lượng. Có thề xây dựng các trung tâm đánh giá chất lượng độc lập.

+ Hình thành một cơ quan chuyên trách trong Bộ để theo dõi và tham gia triển khai đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

+ Quý II năm 2009 ban hành Quy định tiêu chuẩn nghề nghiệp, hình thành các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ để người lao động có cơ hội hành nghề, nhất là những nghề có ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn lao động;

+ Đến năm 2009, tổ chức Hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp lần thứ hai để tổng kết những việc làm được từ sau hội nghị này và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, các địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu163/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 163/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 163/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu163/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 163/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 163/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

              • 09/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực