Thông báo 165/TB-VPCP

Thông báo số 165/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 165/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 165/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 05 tháng 7 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và tình hình giải ngân các dự án giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của lãnh đạo các Bộ dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

- Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó lưu ý:

+ Thành phần Ban Chỉ đạo chỉ bao gồm đại diện những Bộ, ngành liên quan trực tiếp, thường xuyên, còn những Bộ, ngành có liên quan đến một số vấn đề của các dự án cụ thể có thể mời tham gia theo vụ việc không nhất thiết có trong Ban Chỉ đạo; mời thêm đại diện lãnh đạo 03 Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Kiểm toán), lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

+ Để giúp Ban Chỉ đạo điều hành công việc chung, nhất trí thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Giao thông vận tải;

+ Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

- Bộ Giao thông vận tải xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành.

2. Tình hình giải ngân các dự án giao thông vận tải.

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính thành lập 03 đoàn công tác có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án; phát hiện các khó khăn vướng mắc, tổng hợp đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2008.

- Để có giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng, thiết yếu, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, các nhà tài trợ sớm hình thành cơ chế huy động vốn theo hướng Nhà nước kết hợp với tư nhân.

Trên cơ sở đề xuất của Nhà tài trợ (WB) về cơ chế huy động vốn cho các dự án giao thông đường bộ, trước mắt Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện thí điểm một số dự án do Bộ Giao thông vận tải đề xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, KH&ĐT, Nội vụ, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TTĐT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4b), C

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu165/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 165/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 165/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu165/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 165/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 165/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

              • 11/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực