Thông báo 166/TB-VPCP

Thông báo số 166/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 166/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 166/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VAY

Ngày 7 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm vốn để cho các đối tượng chính sách xã hội, trong đó có học sinh, sinh viên vay vốn sản xuất, kinh doanh và học tập. Bộ Tài chính bố trí vốn bổ sung hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội để đến năm 2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt mức 10.000 tỷ đồng.

2. Trong khi ngân sách nhà nước chưa bố trí đủ vốn điều lệ theo quy định cho Ngân hàng Chính sách xã hội, để có kinh phí cho học sinh, sinh viên vay, giao Bộ Tài chính: thực hiện bảo lãnh để Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành trái phiếu; đồng thời, tạm ứng cho Ngân hàng Chính sách xã hội từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội phải chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp huy động, quản lý vốn để có đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, nhất là học sinh, sinh viên vay vốn để học tập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, TTĐT, các Vụ: KGVX, TKBT,
- Lưu VT, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu166/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 166/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 166/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu166/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 166/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 166/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay

              • 11/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực