Thông báo 1668/TB/STC-THTK

Thông báo số 1668/TB/STC-THTK về việc triển khai áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1668/TB/STC-THTK triển khai chuyển nhận văn bản qua mạng tin học


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1668/TB/STC-THTK

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CHUYỂN NHẬN VĂN BẢN QUA MẠNG TIN HỌC

Kính gửi:

- Các Phòng, Ban thuộc Sở;
- Chi cục TCDN, Chi cục QLCS;
- Trung tâm mua sắm tài sản công, CT TNHH Nhà nước một TV XSKT Thủ Đô, Trường Trung học kinh tế Hà Nội;
- Các phòng Tài chính - Kế hoạch.

 

Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009- 2010; Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 28/9/2006 của UBND Thành phố về giảm văn bản, giấy tờ trong các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/3/2009 của UBND Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch quận,huyện. Đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ gửi nhận công văn. Sở Tài chính đã xây dựng chương trình phần mềm chuyển nhận văn bản, tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở, các phòng Tài chính - Kế hoạch và lấy ý kiến về dự thảo: “Quy định thực hiện chuyển nhận văn bản qua mạng tin học của Sở Tài chính”.

Để tiến tới chính thức áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học Sở Tài chính thông báo và yêu cầu các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở, các phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai ngay việc áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học từ ngày 15/5/2009 theo Dự thảo Quy định chuyển nhận văn bản qua mạng tin học (Được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và gửi cho các đơn vị kèm theo công văn số 1324/STC-THTK ngày 09/4/2009 của Sở ) cụ thể như sau:

1/ Sử dụng phần mềm chuyển nhận văn bản:

- Địa chỉ truy cập: Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Nội (http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/default.asp), chọn biểu tượng

CHUYỂN NHẬN
VĂN BẢN

- Tài khoản truy cập: Mỗi đơn vị sẽ được cấp một số tên truy cập và mật khẩu để sử dụng chuơng trình (gửi trong phong bì niêm phong đính kèm công văn này).

2/ Thời gian áp dụng:

Trong thời gian áp dụng thí điểm ( Từ ngày 15/5/2009 đến 15/6/2009) việc chuyển nhận văn bản sẽ được áp dụng song song cả hai hình thức là văn bản điện tử qua mạng tin học và văn bản giấy theo phương thức thông thường. Đến thời điểm chính thức áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng (Ngày 15/6/2009) thực hiện theo Quy định chuyển nhận văn bản qua mạng tin học của Sở Tài chính Hà Nội. (Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở sẽ ban hành chính thức để áp dụng).

3/ Phương thức gửi, nhận văn bản qua mạng:

Văn bản sau khi đăng ký lấy số, đóng dấu các đơn vị sử dụng máy quét để chuyển ngay qua đường mạng. Đối với các đơn vị chưa trang bị máy quét thì sử dụng bản mềm chính thức trên máy tính để gửi qua mạng.

Để áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động bố trí kinh phí để trang bị máy quét có tốc độ cao cho đơn vị mình trong tháng 5/2009. Đối với các đơn vị còn gặp khó khăn đề nghị có văn bản gửi Sở để tổng hợp báo cáo Thành phố xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để trang bị máy quét.

Trong thời gian áp dụng thí điểm chuyển nhận văn bản qua mạng tin học đề nghị các đơn vị tiếp tục có ý kiến đóng góp với dự thảo: “Quy định thực hiện chuyển nhận văn bản qua mạng tin học của Sở Tài chính” và chương trình phần mềm chuyển nhận văn bản. Các ý kiến đóng góp và đề nghị giải quyết vướng mắc khi thực hiện các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tin học và Thống kê -Sở Tài chính Hà Nội ( Điện thoại liên lạc: 39386955)

Yêu cầu trưởng các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở, các phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện theo đúng cấc nội dung tại thông báo này. Giao Phòng Tin học và Thống kê trong thời gian thực hiện thí điểm định kỳ 01tuần/ lần tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các đ/c trong Ban giám đốc Sở (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, THTK

KT/ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hà Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1668/TB/STC-THTK

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1668/TB/STC-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1668/TB/STC-THTK

Lược đồ Thông báo 1668/TB/STC-THTK triển khai chuyển nhận văn bản qua mạng tin học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1668/TB/STC-THTK triển khai chuyển nhận văn bản qua mạng tin học
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1668/TB/STC-THTK
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Hà Ninh
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1668/TB/STC-THTK triển khai chuyển nhận văn bản qua mạng tin học

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1668/TB/STC-THTK triển khai chuyển nhận văn bản qua mạng tin học

           • 04/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực