Thông báo 167/TB-VPCP

Thông báo số 167/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc Bộ Tài nguyên Môi trường chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 167/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 11 tháng 7 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi nghe báo cáo của tổ biên tập, ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa nội dung Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng:

- Mục tiêu chiến lược của Chương trình cần được sửa lại cụ thể hơn, trọng tâm là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với từng lĩnh vực, từng ngành và địa phương trong từng giai đoạn, xây dựng được kế hoạch có tính khả thi ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

- Triển khai Chương trình theo hướng kết hợp nghiên cứu cùng với thực hiện các giải pháp ứng phó. Trên cơ sở các thông số dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đã có của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, đầu năm 2009 hoàn thiện việc xây dựng kịch bản về biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, để trên cơ sở đó các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động của mình; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu, cập nhật số liệu thường xuyên để bổ sung kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hành động của Quốc gia và kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh nội dung Dự thảo Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 7 năm 2008.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, định kỳ báo cáo Chính phủ về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời chủ trì thực hiện việc tính toán, kiểm kê phát thải khí nhà kính hàng năm, dự báo phát thải khí nhà kính trong những năm tới, đánh giá việc tham gia vào Cơ chế phát triển sạch (CDM) của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN và MT, KH và ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu167/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc Bộ Tài nguyên Môi trường chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc Bộ Tài nguyên Môi trường chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu167/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc Bộ Tài nguyên Môi trường chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc Bộ Tài nguyên Môi trường chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu

              • 15/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực