Thông báo 168/TB-VPCP

Thông báo số 168/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí dự án, công trình chính phủ phải trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 168/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp sửa đổi tiêu chí dự án, công trình chính phủ trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 168/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHÍ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHÍNH PHỦ PHẢI TRÌNH QUỐC HỘI, BAN BÍ THƯ, BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 7 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí dự án, công trình Chính phủ phải trình Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Những quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình đã tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện đối với các dự án, công trình xây dựng, góp phần tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng kinh tế phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện giá thế giới và trong nước có nhiều biến động thì những quy định hiện hành về việc phân loại dự án đầu tư, điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng không đáp ứng được yêu cầu, việc triển khai thực hiện dự án, công trình gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng.

Để có căn cứ pháp lý giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Nghị định quy định cụ thể về: nguyên tắc xác định loại dự án (dự án trọng điểm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, các dự án nhóm A, B, C); nội dung và thẩm quyền điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong điều kiện giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thiết bị,... tăng cao, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, XD, NN&PTNT , TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT,
- Lưu VT, KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu168/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 168/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp sửa đổi tiêu chí dự án, công trình chính phủ trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 168/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp sửa đổi tiêu chí dự án, công trình chính phủ trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu168/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành16/07/2008
        Ngày hiệu lực16/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 168/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp sửa đổi tiêu chí dự án, công trình chính phủ trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 168/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp sửa đổi tiêu chí dự án, công trình chính phủ trình Quốc hội, Ban Bí thư, Bộ Chính trị

              • 16/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực