Thông báo 17/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 17/TB-VPCP 2022 kết luận bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam Vĩnh Tân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN 500 KV THUẬN NAM - VĨNH TÂN DO ĐƠN VỊ TƯ NHÂN ĐẦU TƯ SANG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam - Vĩnh Tân do đơn vị tư nhân đầu tư sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp nhận, quản lý vận hành. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; đại diện lãnh đạo của EVN và Tng công ty Truyền tải điện quốc gia. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến của các đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn EVN làm việc với nhà đầu tư về việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài sản lưới điện truyền tải điện 500 kV Thuận Nam - Vĩnh Tân do nhà đầu tư đề xuất bàn giao không tính chi phí (bàn giao 0 đồng), bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 01 năm 2022.

2. Về tính toán giá điện đối với phần công suất nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhưng không đáp ứng yêu cầu áp dụng giá điện tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020: Giao Bộ Công Thương khn trương chỉ đạo EVN nghiên cứu, đề xuất theo hướng đấu thầu/đấu giá công khai, minh bạch.

3. Đối với việc vận hành phát điện phần công suất nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận mà hiện chưa có giá điện: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo EVN có phương án vận hành hợp lý theo quy định chung của ngành điện; đồng thời, khn trương nghiên cứu, xác định giá điện đối với phần công suất này theo chỉ đạo nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (đ b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu17/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2022
Ngày hiệu lực14/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(15/01/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 17/TB-VPCP 2022 kết luận bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam Vĩnh Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 17/TB-VPCP 2022 kết luận bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam Vĩnh Tân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu17/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành14/01/2022
        Ngày hiệu lực14/01/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (15/01/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 17/TB-VPCP 2022 kết luận bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam Vĩnh Tân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 17/TB-VPCP 2022 kết luận bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam Vĩnh Tân

              • 14/01/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/01/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực