Thông báo 172/TB-VPCP

Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về đánh giá tình hình thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 172/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 - 2013 VÀ QUY HOẠCH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU GẠO

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về việc đánh giá tình hình thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Về thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013

Chính sách hỗ trợ tạm trữ thóc, gạo là một trong những biện pháp điều hành của Chính phủ nhằm bảo đảm tiêu thụ một phần sản lượng lúa hàng hóa vào thời điểm thu hoạch rộ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần kiềm chế không để giá lúa, gạo trên thị trường giảm quá thấp, giúp bảo đảm lợi nhuận cho người nông dân; biện pháp này không hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân.

Chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 đã được công bố sớm, tạo điều kiện cho người nông dân, thương nhân kinh doanh chủ động định hướng trong thu hoạch, tiêu thụ lúa hàng hóa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các Bộ, cơ quan, VFA, thương nhân kinh doanh lúa, gạo đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch mua tạm trữ đề ra. Trong thời gian mua tạm trữ, giá lúa, gạo trên thị trường đã tăng lên so với trước thời điểm mua tạm trữ; mức giá mua bảo đảm người nông dân có lãi và giữ ổn định trong suốt thời gian mua tạm trữ, tạo điều kiện giữ giá xuất khẩu không bị giảm sâu trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo đang bị cạnh tranh rất gay gắt.

Tuy nhiên, một số cơ quan, địa phương và dư luận đã phản ánh một số bất cập trong thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 như: chỉ tiêu phân bổ mua tạm trữ chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa, gạo trên một số địa bàn; tác động tăng giá mua lúa, gạo trên thị trường không lớn; việc tiêu thụ lúa, gạo thơm vẫn còn khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế… Để kịp thời đánh giá cụ thể hơn, làm rõ những khó khăn, bất cập và có biện pháp khắc phục hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thực tế việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 tại các địa phương theo quy định; trên cơ sở đó đánh giá toàn diện tình hình thực hiện mua tạm trữ và kịp thời tổ chức họp báo, công bố rộng rãi kết quả, làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Khẩn trương hoàn thiện Quy chế hỗ trợ tạm trữ thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Thông báo số 431/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương, hiệp hội, thương nhân liên quan; nghiên cứu, tiếp thu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 5 năm 2013.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VFA nghiên cứu phương pháp tính, công bố giá thóc định hướng cho phù hợp thực tế thị trường, thực tế sản xuất và có lợi hơn cho người nông dân sản xuất lúa.

2. Về Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4 năm 2013; trên cơ sở đó sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu172/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2013
Ngày hiệu lực18/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu172/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành18/04/2013
        Ngày hiệu lực18/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             • 18/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực