Thông báo 173/TB-BGTVT

Thông báo số 173/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 và triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 173/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 173/TB-BGTVT

 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB VÀ TKCN BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCLB&TKCN NĂM 2008 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PCLB&TKCN NĂM 2009.

Ngày 23 tháng 4 năm 2009 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT đã chủ trì họp tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2009.

Tham dự cuộc họp gồm có Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quí Tiêu, các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ cơ quan Bộ, Lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT, Công đoàn cơ quan Bộ và các đồng chí Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Vận tải, Pháp chế, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ; Lãnh đạo các Cục: Quản lý chất lượng CTGT, Đường bộ VN, Đường sắt VN, Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường thuỷ nội địa VN, Y tế GTVT; các Tổng công ty: Hàng hải VN, Đường sắt VN, Hàng không VN,  Lãnh đạo các Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tham dự hội nghị còn có đại diện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ đã báo cáo tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2008 và triển khai nhiệm vụ PCLB&TKCN năm 2009. Sau khi nghe báo cáo tổng kết, đại biểu các Cục Quản lý chuyên ngành, đại biểu Sở GTVT Lào Cai, Sơn La, Phú Yên,Tổng công ty Đường sắt VN và một số đơn vị phát biểu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

1.1 Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các Cục, Tổng công ty Đường sắt VN, Khu Quản lý Đường bộ II, các Sở GTVT: Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh đã tích cực, chỉ đạo tốt các đơn vị liên quan trong công tác PCLB&TKCN, khắc phục nhanh hậu quả do mưa, bão và sự cố gây ra, đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất trong năm 2008 và giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão và sự cố gây ra. Cơ bản nhất trí báo cáo tổng kết của VP Ban chỉ đạo.

1.2 Tuy nhiên còn một số thiếu sót cần rút kinh nghiệm như:

- Việc sản xuất và bố trí vật tư dự phòng ở  một số vị trí chưa thật hợp lý.

- Việc dự báo tác động của bão, lũ và ảnh hưởng của mưa sau bão chưa chính xác nên việc khắc phục còn kéo dài.

- Sự phối hợp trong công tác khắc phục mưa bão, đảm bảo giao thông của các lực lượng thuộc Cục ĐBVN (các Khu QLĐB) với các lực lượng của Sở GTVT, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu và các đơn vị khác chưa được tốt.

- Công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra để đảm bảo thông xe bước 1 được tiến hành nhanh chóng. Tuy nhiên việc triển khai bước 2 lại rất chậm do sự chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của Cục Đường bộ VN, các Sở GTVT và các đơn vị khác chưa thật phù hợp và chậm trễ.

2. Từ những tồn tại, vướng mắc mà các đại biểu kiến nghị trong hội nghị và trước tình hình dự báo diễn biến phức tạp của bão, lũ năm 2009. Để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

2.1 Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành, các Sở GTVT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các Khu QLĐB khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ đạo PCLB&TKCN, lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, Trưởng ban tăng cường đôn đốc các thành viên đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, sau khi kiểm tra có báo cáo cụ thể, có phương án phòng, chống bão lũ, phân luồng đảm bảo giao thông cho từng khu vực.

2.2 Cục ĐBVN, các Sở GTVT, Các Ban Quản lý dự án đôn đốc, chủ động đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các dự án khắc phục sự cố do mưa bão gây ra ở các năm trước, chậm nhất đến 30/8 phải hoàn thành. Cục ĐBVN các Sở GTVT các tỉnh có các Quốc lộ và Quốc lộ uỷ thác bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2007-2008, đến nay vẫn chưa khắc phục xong (bước 2) và tại một số vị trí của các Quốc lộ có chất lượng quá kém, các đơn vị phải tiến hành rà soát lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thầu xây lắp, trình Bộ cho chỉ định thầu để triển khai ngay đối với các dự án cấp bách. Đối với các công trình, dự án chưa thật cấp bách hoặc dự tính triển khai không kịp trước mùa mưa bão năm 2009 thì triển khai theo các quy định hiện hành.

Đối với một số công việc khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra theo quy định hiện hành phải  thực hiên theo quy định của bước 2, nhưng vì khối lượng nhỏ và thời gian cần gấp thì Cục ĐBVN, các Sở GTVT chủ động chỉ đạo khắc phục ngay khi thực hiện bước 1.

2.3 Giao Cục ĐBVN chủ trì phối hợp Cục đường sắt VN, Cục Đường thuỷ nội địa VN và các Sở GTVT xây dựng quy chế phối hợp trong việc huy động nhân lực, phương tiện, máy móc và vật tư nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt ngay sau khi mưa bão kết thúc, trình Bộ trước 01/8/2009.

2.4 Khi có thiệt hại về bão lũ, mưa lớn xảy ra, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông khẩn trương lập báo cáo nhanh, báo cáo thiệt hại theo đúng quy chế bão lũ thống kê tương đối chính xác khối lượng thiệt hại theo từng đợt (tránh tình trạng thống kê nhiều nhưng thực tế thiệt hại ít) báo cáo về Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành và Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN của Bộ. Căn cứ  vào các quy định hiện hành và theo đề nghị của các Cục, các Sở GTVT có thiệt hại, Bộ GTVT  sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hoặc kiến nghị Bộ Tài chính cho sử dụng nguồn dự phòng bão lũ (nếu còn) để hỗ trợ thêm cho các đơn vị bị thiệt hại nhằm đảm bảo giao thông nhanh nhất (chỉ hỗ trợ thêm sau khi các Cục ĐBVN, Cục ĐTNĐ và Tổng công ty Đường sắt VN chủ động sử dụng hết nguồn sự nghiệp kinh tế được phép để lại để khắc phục hậu quả  lụt bão).

2.5 Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN phối hợp Vụ Tài chính và các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành tiến hành rà soát vật tư, phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ công tác PCLB&TKCN hiện có, số lượng đã điều chuyển, cho mượn từ năm 2004 đến nay. Trên cơ sở hiện có và nhu cầu dự phòng tiến hành điều chỉnh bổ sung định mức dự phòng và  xây dựng Quy chế  quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ công tác PCLB trình Bộ trưởng quyết định.

Về nguyên tắc vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng chống lụt bão đã được nhà nước cấp kinh phí để sản xuất nếu chưa sử dụng trong năm thì đưa vào kho, vị trí tập kết để sử dụng cho năm sau, nếu bị hư hỏng không sử dụng được thì tiến hành làm thủ tục thanh lý theo quy định hiện hành. Kinh phí trông coi, bảo quản và sửa chữa đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo quản và sử dụng phải xây dựng, tổng hợp chung trong dự toán chi của ngành khi xây dựng chi ngân sách nhà nước hàng năm.

2.6 Cục Hàng hải VN, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện Công ước tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 (SAR 79) khẩn trương lập kế hoạch, nội dung công việc chủ động đăng ký lộ trình thực hiện với Văn phòng ban chỉ đạo PCLB&TKCN. Cơ quan đầu mối triển khai thực hiện SAR 79 của Bộ GTVT có nhiệm vụ tổng hợp, thống nhất với Uỷ ban Quốc gia TKCN và các Bộ, ngành liên quan  xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trình Bộ truởng Bộ GTVT và Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia TKCN.

Việc đề xuất đóng tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ giao VP Ban chỉ đạo phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư làm văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Danh mục các dự án đầu tư sản xuất mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đến 2015 đối với ngành GTVT (Bổ sung Quyết định 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 và Quyết định 1656/QĐ-TTg ngày 16/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

2.7 Cục Hàng không VN tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức các diễn tập về tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sân bay. Chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trong ngành và phối hợp Uỷ ban Quốc gia TKCN và các Bộ, ngành có liên quan tham gia ứng cứu khi có tai nạn xảy ra đối với ngành Hàng không và Hàng hải.

2.8 Cục Đường thuỷ nội địa VN tăng cường công tác kiểm tra an toàn các bến đò dọc, đò ngang để đảm bảo an toàn cho khách qua sông. Đôn đốc chỉ đạo các Đoạn QLĐS, các Công ty được giao quản lý đường sông tổ chức tốt việc điều tiết, đảm bảo giao thông trong mùa bão, lũ. Chỉ đạo các đơn vị thu hồi biển báo, phao tiêu khi có nước lũ dâng cao. Đối với các đơn vị để mất phao tiêu, biển báo do không thu hồi kịp thời khi có bão, lũ phải có hình thức kỷ luật và phải bồi thường thiệt hại.

Đối với công tác chống va trôi: Sử dụng kinh phí sự nghiệp đường sông để giao nhiệm vụ chống va trôi ở những cầu nguy hiểm có bố trí điều tiết đảm bảo giao thông. Đối với những cầu có nguy cơ cao dễ xảy ra tai nạn, sự cố ảnh hưởng đến kết cấu của cầu nhưng Cục ĐTNĐ không bố trí điều tiết, đảm bảo giao thông thì Bộ sẽ hỗ trợ thêm bằng nguồn dự phòng bão lũ để giao nhiệm vụ chống va trôi.

2.9 Giao Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính tham mưu cho Trưởng ban trong việc bố trí nguồn vốn để thực hiện Quyết định 1656/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm đầu tư trang thiết bị TKCN cho ngành GTVT, hướng dẫn Cục Hàng không VN, Cục ĐBVN, Cục ĐTNĐ và Tổng công ty Đường sắt VN lập dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị TKCN. Trong trường hợp cần thiết giao VP Ban chỉ đạo PCLB&TKCN chủ trì phối hợp Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính tổ chức họp với Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính để  thống nhất trong việc bố trí vốn thực hiện ngay trong năm 2009.

3. Nghiêm khắc phê bình các đơn vị có giấy mời họp nhưng không tham dự họp, hoặc cử người tham dự họp không đúng thành phần và một số cá nhân ý thức tổ chức kỷ luật kém, bỏ họp khi chưa kết thúc.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo tới các Cục, Vụ, Sở GTVT, Công đoàn GTVT và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan Bộ GTVT;
- Các Vụ, Cục;
- Các Uỷ viên Ban CĐ PCLB và TKCN Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Bình 05).          

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu173/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 173/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 173/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu173/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 173/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 173/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải

           • 29/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực