Thông báo 177/TB-VPCP

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giảm vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 177/TB-VPCP 2019 kết luận về giảm vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC GIẢM VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NNG (CÔNG TY)

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc giảm vốn nhà nước tại Công ty. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp, hoàn thiện báo cáo, trong đó có so sánh hiệu quả giữa phương án thoái 9,08% vốn điều lệ với phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Công ty; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của hai phương án này đến nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 891/VPCP-ĐMDN ngày 30 tháng 01 năm 2019.

2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Công ty; rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật (nếu có) để phù hợp tình hình thực tế, làm cơ sở áp dụng cho các trường hợp tương tự./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TP, TC, XD;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (2b). Tr
ung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu177/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 177/TB-VPCP 2019 kết luận về giảm vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 177/TB-VPCP 2019 kết luận về giảm vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu177/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành06/05/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 177/TB-VPCP 2019 kết luận về giảm vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 177/TB-VPCP 2019 kết luận về giảm vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng

             • 06/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực