Thông báo 177/TB-VPCP

Thông báo 177/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 177/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 177/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀO NĂM 2020”

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết luận của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Hội đồng thẩm định Đề án và đề nghị chưa đưa việc báo cáo Đề án này vào phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2010.

2. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng thẩm định và của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh lại Đề án gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cơ quan được giao chủ trì việc thẩm định, trước ngày 20 tháng 7 năm 2010.

3. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, có ý kiến về Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, TT&TT, TC, TP;
- Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của TTg về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu177/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2010
Ngày hiệu lực02/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 177/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 177/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu177/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành02/07/2010
        Ngày hiệu lực02/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 177/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 177/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              • 02/07/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực