Thông báo 179/TB-VPCP

Thông báo 179/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 179/TB-VPCP 2015 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ

Ngày 21 tháng 5 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá (Chỉ thị số 30/CT-TTg) Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang; Thủ trưởng các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Quản lý thị trường và Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) báo cáo và ý kiến các đồng chí dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 30/CT-TTg Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg các Bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và đạt những kết quả tích cực: từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015 đã bắt giữ hơn 5,1 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu (tăng 45% so với cùng kỳ), lượng thuốc lá bán ra của các doanh nghiệp trong nước tăng trên 5%. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và mặt hàng thuốc lá nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất trong nước, làm giảm tốc độ tăng trưởng, thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Tình trạng thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn được bầy bán công khai ở nhiều nơi ở các địa phương trên cả nước và gia tăng về chủng loại với hàm lượng tar (nhựa thuốc lá), nicotine vượt mức cho phép nhiều lần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

2. Để làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và chống buôn lậu thuốc lá nói riêng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các Bộ, ngành chức năng phải nhận thức rõ tầm quan trọng, đề cao trách nhiệm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và công tác chống buôn lậu thuốc lá nói riêng nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và sức khỏe nhân dân. Cần phát động phong trào quần chúng cung cấp thông tin, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đi cùng với các biện pháp đồng bộ, kiên quyết để giải quyết vấn đề thuốc lá ngoại nhập lậu, không để tình trạng bày bán công khai.

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, quán triệt, đôn đốc các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin trong công tác chống buôn lậu thuốc lá; xây dựng cụ thể kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, điều tra, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các tổ chức, đường dây buôn lậu thuốc lá trên các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường nội địa (đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) để ngăn chặn có hiệu quả và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu thuốc lá; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê các đối tượng buôn lậu thuốc lá; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng các nước có chung đường biên giới trong công tác này.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nhận thức rõ tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá ngoại nhập lậu.

- Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

3. Về một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới; trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2015 các nội dung: sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng giảm số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu vận chuyển, kinh doanh bị phát hiện làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự; dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, đảm bảo có cơ chế sử dụng Quỹ hợp lý, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP và các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an);
- Tổng cục An ninh (Bộ Công an);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương);
- VP Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTN, KTTH, KGVX, HC, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng 108

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu179/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 179/TB-VPCP 2015 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 179/TB-VPCP 2015 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu179/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 179/TB-VPCP 2015 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 179/TB-VPCP 2015 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

           • 26/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực