Thông báo 180/TB-VPCP

Thông báo 180/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 180/TB-VPCP 2014 kết luận tại cuộc họp Hà Nội tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 180/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

Ngày 07 tháng 4 năm 2014 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo, ý kiến tham gia của các Bộ và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:

- Giai đoạn trước năm 2011, Hà Nội là một trong những thành phố đi đầu trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tích cực. Doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hà Nội vẫn giữ được vai trò quan trọng, nòng cốt, thực hiện tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Thành phố đã tích cực triển khai rà soát các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm để triển khai thực hiện.

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Do kết quả sắp xếp, cổ phần hóa gần đây hạn chế nên số lượng doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa đến hết năm 2015 còn nhiều, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn, thành phố căn cứ vào Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn để xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc địa bàn, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

- Về việc chỉ định thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá cổ phần lần đầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 3 tỷ đồng, Chính phủ đã quy định cụ thể tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

- Về xác định giá trị góp vốn liên doanh, liên kết đề nghị thành phố thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Trường hợp cần thiết, có thể chuyển giao vốn liên doanh, liên kết cho đơn vị khác quản lý.

- Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành sáp nhập 05 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014.

- Đồng ý việc sáp nhập bộ phận Công viên tuổi trẻ thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH 1 thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội.

- Về đề nghị được giữ lại số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về việc thành phố xin tiếp tục nghiên cứu mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).(Lân).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu180/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 180/TB-VPCP 2014 kết luận tại cuộc họp Hà Nội tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 180/TB-VPCP 2014 kết luận tại cuộc họp Hà Nội tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu180/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 180/TB-VPCP 2014 kết luận tại cuộc họp Hà Nội tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 180/TB-VPCP 2014 kết luận tại cuộc họp Hà Nội tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015

         • 28/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực