Thông báo 182/TB-BGTVT

Nội dung toàn văn Thông báo 182/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN DUY LÂM TẠI BUỔI KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG DATP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU MỸ THUẬN 2 VÀ ĐƯỜNG DẪN HAI ĐẦU CẦU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ TRÊN TUYẾN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

Ngày 24/5/2023, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Duy Lâm đã chủ trì kiểm tra hiện trường DATP đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Dự án). Thành phần tham gia có lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Cục QLĐTXD), Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), Tư vấn giám sát (TVGS) và các Nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Ban QLDA 7, TVGS, các Nhà thầu thi công báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc, ý kiến của các đơn vị tham gia, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm kết luận như sau:

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp hoàn toàn do các kỹ sư trong nước thiết kế, quản lý giám sát và thi công. Bộ GTVT ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban QLDA 7, Nhà thầu, Tư vấn giám sát trong việc tổ chức thi công, đến nay về tổng thể Dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thi công phần đường dẫn phía bờ tỉnh Vĩnh Long chưa đạt yêu cầu (còn lại khoảng 2.500m3 CPĐD và 7.500 tấn BTN), các đơn vị chưa tập trung thi công hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành.

Để đảm bảo kế hoạch đưa Dự án vào khai thác trước ngày 31/12/2023, trong thời gian tới, các đơn vị (đặc biệt là nhà thầu thi công phần cầu chính) không được chủ quan, phải tiếp tục tập trung kiểm soát, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, … không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ đề ra, đồng thời tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Ban QLDA 7

- Yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Định An tập trung, thi công dứt điểm, hoàn thiện thảm bê tông nhựa toàn bộ cầu dẫn, đường dẫn trong tháng 6/2023; trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu cần xử lý theo điều kiện hợp đồng; thực hiện thủ tục, báo cáo việc gia hạn thời gian thi công đối với hợp đồng Gói thầu XL.04.

- Chỉ đạo các Nhà thầu chuẩn bị, tập kết vật tư, tập trung triển khai thi công lắp đặt ngay hệ thống an toàn giao thông (tôn sóng hộ lan, dải phân cách cứng, biển báo, hàng rào…) đối với phần đường dẫn đã hoàn thành.

- Đối với công tác thi công nhịp dầm Super T nhịp biên từ trụ neo, Ban QLDA 7 chủ trì cùng các bên liên quan để có kế hoạch để triển khai, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hợp long nhịp chính dây văng.

- Với các gói thầu đã hoàn thành, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, lập các báo cáo liên quan (báo cáo hoàn thành thi công xây dựng; báo cáo hoàn thành công trình c ủa Tư vấn giám sát; báo cáo công tác giám sát tác giả,…), rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo các ý kiến của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu.

2. Đối với nhà thầu thi công

- Tổ chức triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của Nhà thầu như đã nêu tại Mục 1; tăng cường công tác nội nghiệp, kịp thời hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán trình Ban QLDA, TVGS chấp thuận, đảm bảo dòng tiền, nguồn tài chính phục vụ thi công Dự án.

- Yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Định An tập trung hoàn thành toàn bộ gói thầu XL.04 trong tháng 6/2023. Chủ động tập kết khối lượng dầm còn lại về công trường để triển khai lao lắp nhịp T17-T18 đồng bộ cùng nhịp biên dây văng trong tháng 7/2023.

- Việc hợp long nhịp chính dự kiến thực hiện vào ngày 30/10/2023, do vậy thời gian để thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại (kiểm tra nội lực cáp, độ vồng, thi công lan can, hệ thống ATGT,..) là không nhiều, do vậy nhà thầu cần rà soát, lập kế hoạch thi công chi tiết, trình TVGS, Chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở triển khai, đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.

3. Đối với Tư vấn giám sát: giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục mọi công đoạn thi công của Nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, cũng như tính độc lập, khách quan, minh b ạch trong đánh giá chất lượng thi công các hạng mục; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hợp đồng, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ đầu tư trong công tác giám sát.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư, các Nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, phối hợp cùng các đơn vị rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ Dự án; cùng Ban QLDA 7, Ban QLDA Mỹ Thuận rà soát tiến độ thi công, tổ chức giao thông tại nút giao Quốc lộ 80, đảm bảo khả năng lưu thông thuận lợi khi các dự án đưa vào khai thác.

- Vụ Kế hoạch đầu tư cùng Ban QLDA 7 khẩn trương rà soát nguồn vốn bố trí cho Dự án, đảm bảo đủ cho các gói thầu thi công hoàn thành trong năm 2023.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Các nhà thầu, TVGS (Ban QLDA 7 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Uông Việt Dũng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu182/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 182/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 182/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu182/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýUông Việt Dũng
        Ngày ban hành06/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 182/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 182/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2

              • 06/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực