Thông báo 182/TB-VPCP

Thông báo số 182/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19 tháng 9 năm 2007 về việc xác định thời hạn cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 182/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ xác định thời hạn cư trú người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 182/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

Ngày 19 tháng 9 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về xác định thời hạn cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện Bộ Ngoại giao trình bày nội dung sửa đổi các quy định hiện hành để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vây, cần phải sửa đổi các quy định hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nội dung sửa đổi theo quy định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà theo quy định của Luật Nhà ở; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2007.

Nghị định cần mở rộng diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà, sở hữu nhà và giải thích rõ người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng có quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang 2 quốc tịch, cần quy định rõ khi tham gia quan hệ mua bán nhà ở, sở hữu nhà thì áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam để giải quyết những vấn đề về quyền và nghĩa vụ.

Kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi những quy định không phù hợp trong Luật Nhà ở.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến các cơ quan để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ,: Xây dựng, Ngoại giao,  Tư pháp, Công an;
- BTCN, các PCN,   các Vụ: CN, QHQT, NC, Website CP, TTTTBC;
- Lưu: VT, CCHC (5b). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu182/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2007
Ngày hiệu lực25/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 182/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ xác định thời hạn cư trú người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 182/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ xác định thời hạn cư trú người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu182/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành25/09/2007
        Ngày hiệu lực25/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 182/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ xác định thời hạn cư trú người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 182/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ xác định thời hạn cư trú người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà

             • 25/09/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực