Thông báo 183/TB-BGTVT

Nội dung toàn văn Thông báo 183/TB-BGTV 2023 kết luận tại cuộc họp Quảng Bình Cảng hàng không Đồng Hới


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ ANH TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG BÌNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về việc triển khai đầu tư Cảng hàng không (CHK) Đồng Hới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam; đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLV); Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sau khi nghe báo cáo của ACV; ý kiến của các đơn vị tham gia dự họp; ý kiến của đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Về phương án đầu tư

Tại Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 12/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Bình kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 trong trường hợp ACV không có khả năng thực hiện khởi công trong năm 2022. Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ GTVT phối hợp với Ủy ban QLV, ACV thống nhất phương án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 943/UBND-TH ngày 18/5/2023. Do vậy, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền, đề nghị ACV có văn bản gửi Bộ GTVT, Ủy ban QLV, UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 08/6/2023 về khả năng triển khai và thời điểm thực hiện đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 trong bối cảnh nguồn lực hiện nay của ACV.

2. Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Hiện nay pháp luật về Đầu tư chưa quy định rõ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trong cảng hàng không có thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 559/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24/01/2022, các dự án cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu theo đề nghị của nhà đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình tham khảo Công văn số 559/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, quyết định việc triển khai các thủ tục liên quan theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy ý kiến của Bộ GTVT khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Về thủ tục thi tuyển kiến trúc

Căn cứ Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ, đề nghị ACV chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình để triển khai theo quy định, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

4. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng

- Về sử dụng đất quốc phòng để thực hiện dự án: Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng phạm vi 10,6 ha sang đất hàng không dân dụng.

- Về giải phóng mặt bằng: Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, xem xét hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để tạo điều kiện cho ACV có thể sớm thực hiện dự án đầu tư.

5. Về quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn thiết kế công trình hàng không dân dụng và nội dung khác

Giao Cục Hàng không Việt Nam chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn thiết kế công trình hàng không dân dụng thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ GTVT, đề xuất giải pháp (nếu cần thiết) để bảo đảm áp dụng đồng bộ, phù hợp với điều kiện, khả năng triển khai thực tế; rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư để xem xét, giao nhiệm vụ cho VATM và các đơn vị triển khai đầu tư các hạng mục khác.

6. Về giải pháp thiết kế

Quá trình tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án, giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, tham mưu nội dung phương án đầu tư, giải pháp thiết kế cho phù hợp, trường hợp cần thiết nghiên cứu việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tư.

7. Kế hoạch và tổ chức triển khai

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, xem xét phương án thành lập Tổ chỉ đạo triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHK Đồng Hới để kịp thời hỗ trợ các thủ tục liên quan cũng như đôn đốc, giám sát việc thực hiện đầu tư. Thành phần Tổ chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn là Tổ phó và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đề nghị Ủy ban QLV chỉ đạo, đôn đốc ACV chủ động triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án để rút ngắn tiến độ thực hiện, sớm đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 10/2023, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Quý II năm 2024.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị dự hợp;
- Lưu: VT, KHĐT VULH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu183/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 183/TB-BGTV 2023 kết luận tại cuộc họp Quảng Bình Cảng hàng không Đồng Hới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 183/TB-BGTV 2023 kết luận tại cuộc họp Quảng Bình Cảng hàng không Đồng Hới
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu183/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Thị Kiều Nguyệt
        Ngày ban hành06/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 183/TB-BGTV 2023 kết luận tại cuộc họp Quảng Bình Cảng hàng không Đồng Hới

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 183/TB-BGTV 2023 kết luận tại cuộc họp Quảng Bình Cảng hàng không Đồng Hới

              • 06/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực