Thông báo 183/TB-VPCP

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 183/TB-VPCP kết luận hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 13 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về quá trình soạn thảo, ý kiến của các Bộ về nội dung dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc trực tiếp với các Bộ là chủ chương trình, khẩn trương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh lại mục tiêu chung, làm rõ mục tiêu cụ thể của từng chương trình phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; khả năng bố trí vốn của từng chương trình, ưu tiên các nhiệm vụ mục tiêu quan trọng, cấp bách, tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính trực tiếp làm việc với các Bộ liên quan rà soát lại nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương đối với các chương trình mục tiêu theo hướng bảo đảm mức phù hợp nhất, ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình liên quan đến dân sinh, an sinh xã hội và phát triển bền vững; thống nhất xác định cụ thể tổng vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương đối với từng chương trình; tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào dự thảo Nghị quyết.

3. Các Bộ là chủ chương trình đề cao trách nhiệm, lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ Tài chính để thống nhất các nội dung theo yêu cầu nêu trên.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Trường hợp quá thời hạn trên, chương trình nào chưa được rà soát, xác định cụ thể mục tiêu, nguồn vốn, nội dung không bảo đảm phù hợp với các yêu cầu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đưa vào Nghị quyết này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Y tế, GD&ĐT, TN&MT, Công Thương, LĐTBXH, NNPTNT, Công an, Quốc phòng, VHTTDL, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, NC, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu183/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 183/TB-VPCP kết luận hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 183/TB-VPCP kết luận hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu183/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 183/TB-VPCP kết luận hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 183/TB-VPCP kết luận hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2016

              • 15/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực