Thông báo 188/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 188/TB-VPCP 2022 kết luận thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp thường kỳ Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban; lãnh đạo các Bộ, cơ quan là Ủy viên Ban chỉ đạo: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; đại diện Bộ Tài chính; lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và đại diện một số đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại diện các Sở, ngành liên quan và các đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Với tầm quan trọng của Dự án, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để chỉ đạo triển khai thực hiện để đảm bảo phải thực hiện được các mục tiêu Dự án hoàn thành vào năm 2025 theo đúng Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo chất lượng, chống lãng phí tiêu cực; tiết kiệm chi phí đầu tư.

Sau cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo ngày 06 tháng 4 năm 2022 và buổi kiểm tra hiện trường ngày 27 tháng 4 năm 2022, đến nay kết quả thực hiện dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã bàn giao được phần lớn diện tích mặt bằng thi công giai đoạn 1, khu vực dự trữ đất và phần còn lại của toàn bộ Dự án.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ban lãnh đạo ACV, các cơ quan liên quan và nhà thầu trong quá trình triển khai Dự án đã tạo chuyển biến tích cực trên công trường. Tuy nhiên, việc tổng hợp, theo dõi tiến độ tổng thể của toàn Dự án của Bộ Giao thông vận tải chưa đáp ứng yêu cầu: số liệu báo cáo còn chung chung; chưa phân tích, đánh giá được tiến độ từng hạng mục công trình so với yêu cầu (đạt hay không đạt, nguyên nhân...) để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

2. Trong thời gian tới, khối lượng công việc còn lại rất lớn, các cơ quan, đơn vị cần tập trung, bám sát tiến độ triển khai, kịp thời chỉ đạo bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ Dự án. Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu:

Duy trì họp giao ban hàng tháng theo Quy chế của Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện được mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian yêu cầu, an toàn, hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Nội dung báo cáo tại cuộc họp cần nêu cụ thể, chi tiết, rõ ràng đối với từng loại công việc, đánh giá tiến độ triển khai, khả năng đáp ứng so với yêu cầu, khó khăn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục.

Các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tiếp tục cố gắng, tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo chức năng, nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường để kịp thời kiến nghị giải pháp chỉ đạo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

a) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

- Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác tái định cư, tuyên truyền, vận động người dân nhận thức được lợi ích mang lại của dự án trọng điểm quốc gia nhằm nhận được sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của toàn bộ Dự án.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra trực tiếp hiện trường, xử lý vướng mắc, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho ACV, giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ”.

- Khẩn trương bố trí vốn cho Trụ sở các cơ quan quản lý của địa phương tại Dự án thành phần 1 để có cơ sở triển khai công tác đầu tư.

- Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Dự án; ổn định đời sống người dân trong các khu tái định cư phục vụ Dự án.

- Tập trung thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng đối với 02 tuyến giao thông kết nối, bàn giao cho ACV để triển khai đồng bộ.

b) Đối với ACV:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban quản lý dự án bám sát tiến độ trên công trường, kịp thời chỉ đạo khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, điều kiện thời tiết để có giải pháp điều hành bảo đảm hoàn thành từng hạng mục công trình đúng tiến độ yêu cầu.

- Khối lượng công tác san nền, đào đắp đất còn lại rất nhiều (khoảng 90%), do đó, yêu cầu ACV xây dựng kế hoạch triển khai hàng tháng gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, theo dõi; chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành hạng mục san nền trong 15 tháng theo đúng cam kết trước Ban Chỉ đạo.

- Phấn đấu phê duyệt hồ sơ thiết kế công trình Nhà ga hành khách vào tháng 7 năm 2022 để khởi công vào tháng 10 năm 2022; thiết kế đường cất hạ cánh vào tháng 9 năm 2022 để khởi công vào tháng 12 năm 2022 theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác huy động vốn đầu tư công trình bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

c) VATM khẩn trương triển khai công tác khảo sát, thiết kế dự án thành phần 2 (hoàn thành trong tháng 6 năm 2022) để triển khai các công việc tiếp theo, bảo đảm hoàn thành thi công xây lắp, cung cấp thiết bị vào cuối năm 2024.

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Phối hợp Bộ Xây dựng và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức đi thực tế, bám sát tình hình, kịp thời đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực quản lý.

- Thành lập Nhóm công tác do Bộ Giao thông vận tải chủ trì để kiểm tra, giám sát quá trình triển khai trên công trường.

- Phối hợp với đơn vị liên quan đối với việc nghiên cứu triển khai mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cùng với các tuyến đường đang triển khai thi công; việc đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối Cảng hàng không (ĐT.773 và ĐT.770B) và các tuyến đường sắt kết nối Cảng hàng không Long Thành theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

- Xem xét kiến nghị của ACV về việc triển khai xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai các công trình dự án thành phần 4 bảo đảm tiến độ hoàn thiện, vận hành thử đồng bộ với các dự án thành phần của Dự án.

đ) Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và ACV thực hiện công tác thẩm định đối với các hạng mục công trình dân dụng thuộc Dự án.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng đối với dự án này ngay từ giai đoạn đầu để hỗ trợ Chủ đầu tư kiểm soát chất lượng.

e) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo ACV tổ chức thực hiện đúng quy định, thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; chỉ đạo ACV bố trí đủ vốn thực hiện Dự án.

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định các nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

h) Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương bố trí vốn, giao chủ đầu tư và chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc Dự án thành phần 1, bảo đảm hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng tiến độ chi tiết, gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp theo dõi.

3. Về một số đề xuất, kiến nghị:

- Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại văn bản số 1941/VPCP-CN ngày 30 tháng 3 năm 2022.

- Về sử dụng vốn từ nguồn tiết kiệm được trong quá trình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành để nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 và ĐT.770B: Đồng ý về nguyên tắc; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thu xếp phần vốn còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản làm rõ các nội dung liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định nội dung này trong nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Về công trình kiểm dịch y tế (động vật/ thực vật) thuộc Dự án thành phần 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ chung của toàn Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, QP, CA, KH&ĐT, TN&MT, TC, CT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các TCT: Quản lý bay VN, Cảng hàng không VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). LTS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu188/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/07/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 188/TB-VPCP 2022 kết luận thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 188/TB-VPCP 2022 kết luận thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu188/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (02/07/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 188/TB-VPCP 2022 kết luận thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 188/TB-VPCP 2022 kết luận thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

              • 27/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực