Thông báo 1886/TB-BNN-VP

Thông báo 1886/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp Giám sát đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình SP-RCC năm 2012, kế hoạch thực hiện 2013-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1886/TB-BNN-VP cuộc họp kết quả thực hiện chương trình SP-RCC


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1886/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SP-RCC NĂM 2012, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 2013-2015

Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã chủ trì cuộc họp: Giám sát đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình SP-RCC năm 2012, kế hoạch thực hiện 2013-2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham dự cuộc họp có cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình SP-RCC (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các nhà tài trợ: WB, JICA, AFD, CIDA- Canada, AusAID, GIZ, Korea Eximbank; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Trồng trọt, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến của Văn phòng Điều phối Chương trình, các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ về kết quả thực hiện Ma trận chính sách năm 2012, kế hoạch Khung ma trận 2013-2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và các đơn vị thực hiện (Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt) đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện Ma trận chính sách thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) của Bộ Nông nghiệp và PTNT, những kết quả đạt được có nhiều tiến bộ, đáng khích lệ.

2. Để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Khung ma trận chính sách năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tại Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 16/8/2012, các đơn vị cần tập trung triển khai các nội dung sau:

2.1. Đối với Ma trận chính sách năm 2012: hiện nay còn 6/11 hành động chính sách chưa hoàn thành, các đơn vị cần khẩn trương lập kế hoạch thực hiện chi tiết gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo biến đổi khí hậu (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 20/4/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ:

- Hành động 1.3: Xây dựng 3 mô hình điểm chuyển giao quản lý công trình thủy lợi, kênh cấp 2 (do Tổng cục Thủy lợi thực hiện): cần tiếp tục kiểm nghiệm thực tế các mô hình thí điểm, đảm bảo phù hợp với các vùng, miền để đưa vào nội dung sửa đổi Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trình Bộ vào quý III/2014.

- Hành động 1.4: Áp dụng lộ trình quản lý theo hệ thống định chuẩn đánh giá hiệu quả, quản lý khai thác công trình thủy lợi tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi (do Tổng cục Thủy lợi thực hiện): hoàn thành, trình Bộ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý khai thác các công trình thủy lợi vào cuối tháng 4/2013.

- Hành động 6.1: Xây dựng cánh đồng mẫu lớn áp dụng quy trình canh tác lúa mới nhằm tăng giá trị gia tăng và giảm phát thải khí nhà kính (do Cục Trồng trọt thực hiện): hoàn thành, trình Bộ trưởng ký, ban hành trong tháng 4/2013.

- Hành động 9.2: Xây dựng thông tư hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (do Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện): đẩy nhanh tiến độ xây dựng thông tư, đề nghị hoàn thành trình Bộ, ban hành vào quý III/2013.

- Hành động 11.10: Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá để theo dõi việc thực hiện kế hoạch cấp tỉnh và quốc gia về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (do Tổng cục Thủy lợi thực hiện): hoàn thành, trình Bộ ban hành Khung giám sát đánh giá vào cuối tháng 6/2013.

- Hành động 11.11: Xây dựng Diễn đàn quốc gia Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (do Tổng cục Thủy lợi thực hiện): đề nghị Tổng cục Thủy lợi có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng trong tháng 4/2013 về việc tổ chức một số hoạt động sự kiện vào tháng 7/2013 theo ý kiến của các nhà tài trợ để chuẩn bị cho Diễn đàn giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.2. Đối với hành động chính sách thực hiện ở Khung ma trận giai đoạn 2013-2015: các đơn vị rà soát tên, chỉ tiêu đánh giá, thời gian thực hiện của các hành động chính sách đã đăng ký, đảm bảo nguồn lực thực hiện. Các hành động chính sách năm 2013 cần lập kế hoạch thực hiện chi tiết. Các đơn vị lập kế hoạch thực hiện chi tiết gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo biến đổi khí hậu (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 20/4/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng thường trực BCĐ;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1886/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1886/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực17/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1886/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1886/TB-BNN-VP cuộc họp kết quả thực hiện chương trình SP-RCC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1886/TB-BNN-VP cuộc họp kết quả thực hiện chương trình SP-RCC
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1886/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành17/04/2013
        Ngày hiệu lực17/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1886/TB-BNN-VP cuộc họp kết quả thực hiện chương trình SP-RCC

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1886/TB-BNN-VP cuộc họp kết quả thực hiện chương trình SP-RCC

           • 17/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực