Thông báo 189/TB-VKS-P15

Thông báo 189/TB-VKS-P15 năm 2016 về tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát, nghiệp vụ văn thư lưu trữ và nghiệp vụ kế toán do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 189/TB-VKS-P15 tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2016


VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/TB-VKS-P15

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGẠCH NGHIỆP VỤ KIM SÁT, NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ NGHIỆP VỤ K TOÁN

Căn cứ Quy định về tuyển dụng công chức trong ngành kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định 136/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/4/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-VKS-P15 ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng công chức năm 2016.

I. TIÊU CHUẨN, ĐIU KIỆN ĐĂNG KÝ D TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Yêu cầu về sức khỏe:

Có sức khỏe để công tác theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Về chiều cao: Từ 1,62m trở lên đối với nam và từ 1,57m trở lên đối với nữ;

- Về cân nặng: Từ 50kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ;

- Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật;

3. Yêu cầu về độ tuổi:

- Độ tuổi tuyển dụng: Từ 18 đến 35 đối với nam và từ 18 đến 30 đối với nữ.

4. Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh

1. NGẠCH CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ KIM SÁT:

Số lượng tuyển dụng 21 (Hai mươi mốt) người. Trong đó nam tỷ lệ 70%, nữ tỷ lệ 30%.

* Văn bằng, chứng chỉ:

+ Cử nhân Luật hệ chính quy trở lên; Đối với thí sinh nữ phải tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên;

+ Chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương (TOEFL, TOEIC, IELTS);

+ Tin học A.

* Các môn thi tuyển và hình thức thi:

1. Môn kiến thức chung: Thi viết

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết một bài và thi trắc nghiệm một bài

3. Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm trên máy tính

4. Môn Tin học: Thi thực hành trên máy tính

2. NGẠCH VĂN THƯ LƯU TRỮ:

Số lượng tuyển dụng: 05 (Năm) người.

* Văn bằng, chng chỉ:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ;

+ Chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương (TOEFL, TOEIC, IELTS);

+ Tin học A.

* Các môn thi tuyển và hình thức thi:

+ Môn kiến thức chung: thi viết

+ Môn nghiệp vụ Văn thư lưu trữ: thi viết

+ Môn ngoại ngữ: thi trắc nghiệm trên máy tính

+ Môn tin học: thi thực hành trên máy tính

3. NGẠCH KẾ TOÁN

Số lượng tuyển dụng: 02 (Hai) người.

* Văn bằng, chứng chỉ:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán;

+ Chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương (TOEFL, TOEIC, IELTS);

+ Tin học A.

* Các môn thi tuyển và hình thức thi:

+ Môn kiến thức chung: thi viết

+ Môn nghiệp vụ Kế toán: thi viết

+ Môn ngoại ngữ: thi trắc nghiệm trên máy tính

+ Môn tin học: thi thực hành trên máy tính

II. H DỰ TUYN:

Hai (02) bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu do cơ quan tuyển dụng cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyn đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày ktừ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyn.

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có chứng thực);

7. Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (Có chứng thực);

8. Bản sao hộ khẩu thường trú; sổ đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại Tp. Hồ Chí Minh (có chứng thực);

9. Giấy cam kết theo mẫu;

10. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ dự tuyển;

11. Giấy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

12. 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6;

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ D TUYN:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 01/9/2016 đến ngày 30/9/2016

- Địa điểm: 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 (phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân Tp. HCM - Sđt: 08.38.297.100)

* Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/người (Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về Hướng dn mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí nâng ngạch công chức, viên chức).

CHẾ Đ ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động; học sinh trung học phổ thông, sinh viên đã đoạt giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế: được cộng 20 điểm vào tng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, đội viên Thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

d. Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

2. Trường hợp người dự tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 trên đây thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

 

 

Nơi nhận:
- V15 VKSNDTC;
- Văn phòng VKSNDTC;
- Lãnh đạo VKSND TP. HCM;
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Lãnh đạo các Phòng thuộc Viện K.SND TP;
- Viện KSND 24 quận, huyện;
- T tuyên truyền;
- Các báo để đăng báo;
- Các trường Đại học có chuyên ngành cần tuyển;
- Lưu VT, TCCB.

VIỆN TRƯỞNG
Dương Ngọc Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/TB-VKS-P15

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu189/TB-VKS-P15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2016
Ngày hiệu lực24/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/TB-VKS-P15

Lược đồ Thông báo 189/TB-VKS-P15 tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 189/TB-VKS-P15 tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu189/TB-VKS-P15
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Ngọc Hải
        Ngày ban hành24/08/2016
        Ngày hiệu lực24/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 189/TB-VKS-P15 tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 189/TB-VKS-P15 tuyển dụng công chức ngạch nghiệp vụ kiểm sát nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2016

             • 24/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực