Thông báo 189/TB-VPCP

Thông báo 189/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 189/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 05 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu; lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo phương án thành lập Quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học và việc bổ sung Quỹ này vào dự thảo Nghị định theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng:

a) Về chu kỳ tính giá cơ sở: Thực hiện theo phương án đã được đa số thành viên Chính phủ đồng ý (giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc).

b) Quy định tại dự thảo Nghị định nguyên tắc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo ý kiến đồng ý của đa số thành viên Chính phủ để bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch. Việc trích lập Quỹ thực hiện theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục nhằm tạo nguồn lực để bình ổn giá xăng dầu trong nước:

c) Chỉnh sửa lại biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cho phù hợp với khả năng chấp nhận của nền kinh tế nước ta hiện nay (gồm 3 mức: ≤ 2%, từ trên 2% đến ≤ 7%, từ trên 7%).

d) Điều chỉnh cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu là Bộ Công Thương (như đề nghị của Bộ Tài chính).

đ) Bổ sung điều kiện thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

e) Bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các quy định về thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối và tổng đại lý.

g) Điều chỉnh thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương thực hiện (kể cả trường hợp đại lý bán lẻ xăng dầu có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên); đồng thời, có cơ chế trao đổi thông tin giữa Bộ Công Thương và Sở Công Thương, giữa các Sở Công Thương với nhau để quản lý, giám sát hoạt động của các đại lý bán lẻ xăng dầu này.

h) Bỏ Chương IV “Xử lý vi phạm” như đề nghị của Bộ Tư pháp. Giao Bộ Công Thương rà soát quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xăng dầu đối chiếu với quy định của Nghị định này để báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Về phương án thành lập và bổ sung dự thảo Nghị định các quy định về Quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập Quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời nghiên cứu thêm những phương án khác (như việc sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường, thuế bảo vệ môi trường...) để đề xuất bổ sung dự thảo Nghị định về vấn đề này cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

3. Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo những nội dung tại Điểm 1 và 2 nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 5 năm 2014 để xem xét, ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu189/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 189/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 189/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu189/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 189/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 189/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu

             • 07/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực