Thông báo 19/TB-VPCP

Thông báo 19/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 19/TB-VPCP 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ GIÁ ĐỐI VỚI XĂNG E5

Ngày 15 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh và Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Đồng ý áp dụng trong năm 2015 biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 thấp hơn đối với xăng khoáng RON 92 để tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít nhằm khuyến khích sử dụng xăng E5. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và tình hình thực tế để quyết định mức trích lập cụ thể và triển khai thực hiện; lưu ý tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo đồng thuận trong dư luận xã hội và bảo đảm công khai, minh bạch trong điều hành kinh doanh xăng dầu.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng khoáng và nhiên liệu sinh học, bảo đảm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

b) Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng, xăng E5 để có thể áp dụng ngay khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành,

c) Điều chỉnh thuế xuất khẩu cồn ethanol và sắn lát nguyên liệu theo hướng khuyến khích sử dụng trong nước, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kinh doanh xăng E5 theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế ưu đãi phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản xuất, nhập khẩu và sử dụng phụ gia xăng dầu để ngăn ngừa có hiệu quả việc làm cháy, nổ các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, KHCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu19/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 19/TB-VPCP 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 19/TB-VPCP 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu19/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 19/TB-VPCP 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 19/TB-VPCP 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5

             • 26/01/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực