Thông báo 191/TB-VPCP

Thông báo 191/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 191/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 191/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 22 tháng 6 năm 2010, tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ có đại diện Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng phòng 6 tháng đầu năm 2010; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng đầu 2010: GDP đạt trên 3.390 tỷ đồng, tăng 13,1%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 13,1%; công nghiệp, xây dựng tăng 10,4%; dịch vụ tăng 16,4%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.260 tỷ đồng; tổng mức đầu tư xã hội đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 52,8%; xuất nhập, khẩu, du lịch, dịch vụ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; công tác xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đạt tỷ lệ cao và các dự án triển khai có hiệu quả;

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, chú trọng; giải quyết việc làm trên 14.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm đời sống nhân dân được cải thiện.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phân tích, làm rõ các tồn tại, yếu kém để có giải pháp phù hợp, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý một số việc:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiến hành Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả, theo đúng hướng dẫn của Trung ương đồng thời, chuẩn bị thật tốt để tiến hành thành công Đại hội tỉnh Đảng bộ, tạo không khí phấn khởi thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, kiềm chế tăng giá, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2010.

Tập trung chỉ đạo đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp thật tốt các cơ chế chính sách trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục triển khai công tác xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công nghiệp; tạo điều kiện và cơ sở cho việc hình thành các vùng chuyên canh có năng suất và chất lượng cao gắn với việc xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng, duy trì độ che phủ rừng 62%; quy hoạch và đẩy mạnh trồng cây cao su trên đất trống, rừng nghèo kiệt. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân nhất là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng kinh tế.

4. Tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp thủy điện và công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, quản lý tốt dân cư vùng các dự án, nhất là dự án Bôxít.

5. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trước hết là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Tỉnh để đảm bảo các quy hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt; quy hoạch các khu đô thị, thị trấn, thị tứ trên địa bàn Tỉnh gắn kết được với quy hoạch chung và tạo được điều kiện để phát triển bền vững. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng hệ thống giao thông hiện đại trên các tuyến trọng yếu kết nối với các địa phương trong khu vực, các vùng kinh tế trọng điểm trong nước và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là dự án đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt.

6. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để các tổ chức phản động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt: giao Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành dự án, tìm nguồn vốn và hình thức đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án Quốc lộ 20 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác; đối với Quốc lộ 27: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện từ năm 2011.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm mở các đường bay Liên Khương - Xiêm Diệp (Cămpuchia); Liên Khương - Xinhgapo khai thác có hiệu quả cảng Hàng không Liên Khương.

4. Về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Đạ Sị, huyện Cát Tiên: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, tìm nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 2011 - 2015.

5. Về đầu tư các công trình thủy lợi hồ chứa nước Ka Zam, huyện Đơn Dương; hồ Đông Thanh, huyện Lâm Hà: Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện; trường hợp khó khăn về vốn, Tỉnh làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

6. Về thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh, chỉ đạo, hoàn thiện mô hình thí điểm về chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5). Thg (33).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu191/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2010
Ngày hiệu lực12/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 191/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 191/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu191/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành12/07/2010
        Ngày hiệu lực12/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 191/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 191/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           • 12/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực