Thông báo 196/TB-VPCP

Thông báo 196/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 196/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT HOẶC GIẢI THỂ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI HỆ THỐNG TRƯỜNG SƯ PHẠM

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Thái Nguyên để cho ý kiến về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Việc xây dựng và trình 02 Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đúng quy trình, thủ tục.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện và sử dụng 02 Đề án này vào việc xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, NV, TP, TC, CT, VHTTDL
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu196/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2020
Ngày hiệu lực01/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(10/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 196/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 196/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu196/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành01/06/2020
        Ngày hiệu lực01/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (10/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 196/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 196/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Đề án sáp nhập cơ sở giáo dục đại học công lập

              • 01/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực