Thông báo 202-TB/TW

Thông báo 202-TB/TW năm 2015 về kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 202-TB/TW 2015 kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 202-TB/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỀ ÁN "THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CÁCH TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP VỤ, CẤP SỞ, CẤP PHÒNG"

Vừa qua, sau khi xem xét Ttrình của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Thí đim đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã tho luận và cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án; đồng thời nhấn mạnh, lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

1- Đổi mới phương thức tuyn chọn công chức, viên chức lãnh đạo, qun lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bn vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới cách tuyển chọn phải bảo đảm, giữ vững nguyên tắc Đảng thng nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ; góp phần khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ nói chung, trong tuyn chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng. Lưu ý cần cụ thể hơn nữa về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương.

2- Đối tượng được đăng ký dự tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không gii hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đđiều kiện, tiêu chun quy định. Trường hợp các đối tượng không nằm trong quy hoạch thì phải được cp ủy quản lý các chức danh đó đồng ý.

3- Về phạm vi và thời gian thực hiện thí đim:

- Thực hiện thí đim tại 1/3 sbộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); 1/3 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đại diện cho các vùng trong cả nước).

- Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài từ quý III-2015 đến hết quý III-2018, sau đó sẽ tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện thí đim.

4- Giao Ban cán sự đng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề án để tổ chức, thực hiện.

5- Từ nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, qun lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Đề án này (sau khi Đề án được ban hành chính thức); không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo các đề án do địa phương, đơn vị... tự xây dựng.

Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương trong diện thực hiện thí điểm, chủ động chỉ đạo thực hiện chủ trương này, định kbáo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban cán sự đảng Chính phủ).

 


Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự n
ghiệp Trung ương,
- Các đ
ng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202-TB/TW

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu202-TB/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 202-TB/TW 2015 kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 202-TB/TW 2015 kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu202-TB/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 202-TB/TW 2015 kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 202-TB/TW 2015 kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ

              • 26/05/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực