Thông báo 202/TB-VPCP

Thông báo 202/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 202/TB-VPCP 2015 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA

Ngày 04 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo và Lễ công bố mở rộng kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. Dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai trong thời gian tới, ý kiến của các đại biểu dự phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua:

a) Biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia như Báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã nêu, đặc biệt là việc chủ động, tích của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Cơ quan Thường trực trong thực hiện giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, trong đó có nhiều nội dung đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Bài học kinh nghiệm rút ra từ những kết quả trên là:

- Có sự lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó việc phát huy vai trò của Người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Bộ máy tham mưu, giúp việc của các Bộ, đơn vị tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đề ra quyết liệt với những biện pháp cụ thể, điều phối, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, trong đó nổi bật là vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

b) Biểu dương Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã huy động nguồn lực, hoàn thành xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

c) Tuy nhiên, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, như: việc phối, kết hợp giữa các Bộ, đơn vị vẫn còn chưa nhịp nhàng, chặt chẽ; còn phát sinh các lỗi về kỹ thuật; quy trình xử lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa kịp thời; doanh nghiệp vẫn phải nộp chứng từ giấy song song với hồ sơ điện tử... Vì vậy, các Bộ, đơn vị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp, lộ trình khắc phục ngay những tồn tại, vướng mắc này.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

a) Mục tiêu:

- Trong hai năm 2015 và 2016, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới tất cả các Bộ, ngành và áp dụng đối với toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan.

- Tháng 10 năm 2015, các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế thực hiện đầy đủ các thủ tục đã đăng ký thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

- Trong tháng 10 năm 2015, các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đề án và thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

- Áp dụng hồ sơ, chứng từ điện tử thay thế hồ sơ, chứng từ giấy, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

- Sẵn sàng thực hiện kết nối với các nước ASEAN, đến tháng 10 năm 2015 phấn đấu kết nối với ít nhất 01 nước; chuẩn bị kết nối với các nước khác ngoài ASEAN.

b) Các nhiệm vụ, công việc cụ thể:

- Trong tháng 7 năm 2015: Các Bộ, cơ quan rà soát và hoàn thành việc đăng ký với Ban Chỉ đạo (thông qua Cơ quan Thường trực) danh mục các thủ tục hành chính kèm theo lộ trình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, đảm bảo trong năm 2015 và 2016 tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

- Trong quý II năm 2016, các Bộ, đơn vị chưa kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất.

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Y tế, Tài nguyên và Môi trường:

+ Trong tháng 12 năm 2015 hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

+ Trong năm 2015, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để kết nối và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính đã đăng ký dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

+ Xây dựng quy chế nội bộ để quản lý, vận hành và xử lý vướng mắc khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế:

+ Trong tháng 6 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải ra vào cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế.

+ Trong tháng 9 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với phương tiện vận tải ra vào các cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế giai đoạn 2015 - 2017.

- Bộ Tài chính:

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, đơn vị đã kết nối thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, trong tháng 10 năm 2015 hoàn thành sơ kết thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua và xây dựng phương án triển khai giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Ban Chỉ đạo.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trong tháng 12 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch chi tiết của năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Trong tháng 8 năm 2015, hoàn thành xây dựng Thông tư hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

c) Về triển khai các cam kết với ASEAN:

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trong tháng 6 năm 2015 hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình ký Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2015 việc thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D trong Cơ chế một cửa ASEAN với các nước đã sẵn sàng kết nối.

d) Về thủ tục, kinh phí thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia:

- Các Bộ, đơn vị lựa chọn, chỉ định thầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện các dự án kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

- Trong tháng 6 năm 2015, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Trường hợp phát sinh nhu cầu bổ sung kinh phí cho các Bộ, đơn vị khác để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2015, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường công tác điều phối, đôn đốc các Bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, công việc của Ban Chỉ đạo đề ra; hàng tháng hoặc đột xuất (khi cần thiết) báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả, tiến độ thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trưng, Quốc phòng, Công Thương, Công an, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, HC, TKBT, QHQT, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu202/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 202/TB-VPCP 2015 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 202/TB-VPCP 2015 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu202/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 202/TB-VPCP 2015 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 202/TB-VPCP 2015 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

              • 18/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực