Thông báo 2024/SXD-TB

Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành và giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2024/SXD-TB

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ GIÁ CÁC LOẠI DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sở Xây dựng đã tiến hành khảo sát để xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư trình UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011. Để tiếp tục hoàn thiện đề án, bổ sung, điều chỉnh giá dịch vụ nhà chung cư theo nội dung văn bản số 369/TB-UBND ngày 16/12/2011 của UBND Thành phố. Sở Xây dựng đề nghị Quý chủ hộ cung cấp một số thông tin liên quan về công tác quản lý vận hành và giá dịch vụ nhà chung cư theo phiếu gửi kèm theo văn bản này.

Quý vị có thể gửi thông tin theo phiếu qua đường bưu điện đến địa chỉ Sở Xây dựng Hà Nội, số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: [email protected]. Để lấy mẫu phiếu và gửi các góp ý khác liên quan xin quý vị vui lòng truy cập vào trang Website của Sở Xây dựng Hà Nội theo địa chỉ: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn.

Thông tin các quý vị cung cấp là cơ sở quan trọng để xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong việc quản lý và sử dụng dịch vụ nhà chung cư.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Hộ dân khảo sát;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Website Sở Xây dựng (để thực hiện);
- Lưu: VP, QLKT(N.A.D).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Tuấn

 

Số phiếu …………

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

Về công tác quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 4520/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 29/9/2011 về việc phê duyệt đề án giá dịch vụ nhà chung cư và ban hành giá trần giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để việc hoàn thiện đề án xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư đúng các quy định hiện hành cũng như phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng, Sở Xây Dựng đề nghị quý Ông/Bà cho ý kiến về dịch vụ nhà chung cư theo nội dung như sau:

1/ Thông tin chung

1.1/ Tên khu nhà ở hoặc khu đô thị: ……………………………………………………..

1.2/ Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

1.3/ Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành (nếu có)…………………………..

1.4/ Quản lý tòa nhà chung cư do:

Bản quản trị o

Chủ đầu tư o

2/ Nội dung công khai giá dịch vụ nhà chung cư

2.1/ Nội dung giá dịch vụ:

 

 

 

Tính theo Thông tư 37/2009/TT-BXD

o

Không theo Thông tư 37/2009/TT-BXD

o

2.2/ Các thỏa thuận về giá dịch vụ:

 

 

 

Đã quy định trong hợp đồng mua bán

o

Không quy định trong hợp đồng nhưng đã được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư

o

Chủ đầu tư tự quyết định

o

 

 

2.3/ Công khai, minh bạch về giá dịch vụ:

 

 

 

Chủ đầu tư thông báo công khai thu, chi đến từng hộ dân

o

Chủ đầu tư thông báo công khai thu, chi tại hội nghị nhà chung cư

o

Chủ đầu tư không thông báo

o

 

 

Số liệu thu, chi có kiểm toán

o

Số liệu thu, chi không có kiểm toán

o

2.4/ Quản lý, giám sát việc thực hiện

 

 

 

Do chủ đầu tư thực hiện

o

Do Ban quản trị thực hiện

o

Do các hộ dân thực hiện

o

 

 

3/ Dịch vụ chung cư thiết yếu

 

 

 

Theo Ông (Bà) dịch vụ nào dưới đây là thiết yếu và bắt buộc phải có đối với nhà chung cư:

 

3.1/ Vệ sinh diện tích công cộng (quét, lau dọn sàn, tường, trần, cầu thang bộ, thang máy…)

o

3.2/ thu gom rác thải tại từng tầng nhà hoặc tại điểm thu gom tập trung để vận chuyển, xử lý

o

3.3/ Vận hành hệ thống thang máy đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn

o

3.4/ Vận hành hệ thống cung cấp nước sạch đảm bảo yêu cầu sinh hoạt hàng ngày

o

3.5/ Cung cấp điện chiếu sáng đối với phần diện tích sử dụng chung của tòa nhà

o

3.6/ Vận hành hệ thống thoát nước chung của tòa nhà

o

3.7/ Theo dõi, vận hành hệ thống PCCC thường xuyên, bao gồm cả phổ biến kiến thức và diễn tập PCCC định kỳ

o

3.8/ Theo dõi và quản lý an ninh trong tòa nhà bằng hệ thống camera

o

3.9/ Theo dõi và quản lý an ninh trong tòa nhà bằng nhân viên bảo vệ

o

3.10/ Diệt côn trùng (muỗi, gián…)

o

3.11/ Quản lý vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

o

3.12/ Phòng sinh hoạt cộng đồng

o

3.13/ Khu tập thể thao (sân tennis, cầu lông, phòng tập thể thao…)

o

3.14/ Bể bơi

o

3.15/ Xông hơi, massage

o

3.16/ Khu vực vui chơi, giải trí (phòng đọc sách, khu chơi của trẻ em…)

o

3.17/ Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em

o

3.18/ Vệ sinh các khu vực sở hữu riêng

o

3.19/ Dịch vụ y tế tại nhà

o

3.20/ Kiểm định chất lượng nước sinh hoạt

o

 

o

 

o

 

o

 

o

4/ Tần suất các dịch vụ cung cấp

4.1/ Vệ sinh diện tích sử dụng chung của tòa nhà (sảnh, hành lang, cầu thang…)

02 ngày/1 lần

o

01 ngày/1 lần

o

01 ngày/02 lần

o

4.2/ Thu gom, vận chuyển rác thải

 

02 ngày/1 lần

o

01 ngày/1 lần

o

01 ngày/02 lần

o

4.3/ Điện chiếu sáng diện tích chung của tòa nhà

 

24/24 giờ

o

Từ 18 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau

o

Từ 18 giờ đến 22 giờ

o

4.4/ Thay bể nước

 

 

 

 

 

06 tháng/lần

o

03 tháng/lần

o

01 tháng/lần

o

4.5/ Trực lễ tân tại sảnh nhà chung cư

 

24h/ngày

o

16h/ngày

o

08h/ngày

o

4.6/ Bảo vệ tòa nhà

 

 

 

 

 

Do công ty bảo vệ thực hiện

o

Do chủ đầu tư thuê các cá nhân thực hiện

o

Do tổ dân phố phối hợp với an ninh khu vực thực hiện

o

4.7/ Vận hành hệ thống kỹ thuật

 

Có nhân viên kỹ thuật trực 24/24h

o

Ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện khi có sự cố

o

Ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn theo năm

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

5/ Sự cần thiết ban hành giá trần giá dịch vụ chung cư

5.1/ Không cần thiết:

 

 

 

 

 

Đã quy định trong hợp đồng mua bán căn hộ

o

Các bên tự thỏa thuận theo nội dung dịch vụ cung cấp

o

Ban quản trị nhà chung cư quyết định

o

5.2/ Cần thiết ban hành:

Làm cơ sở để các bên thỏa thuận.

o

Làm cơ sở để quản lý loại hình dịch vụ nhà chung cư.

o

Làm cơ sở mức tạm thu để đảm bảo hoạt động trong trường hợp xảy ra tranh chấp

o

5.3/ Các ý kiến khác:

 

Xây dựng giá cho tất cả các chung cư

o

Chỉ nên quy định nội dung và số lượng công việc, không cần ban hành giá

o

Chỉ cần quy định quản lý giá dịch vụ chung cho nhà chung cư; giá từng loại cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận

o

6/ Các kiến nghị, ý kiến của Ông/Bà về dịch vụ nhà chung cư

6.1/ Về chủ đầu tư:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6.2/ Về đơn vị quản lý vận hành:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6.3/ Về quản lý sử dụng diện tích chung:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6.4/ Về chất lượng và giá dịch vụ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2012
Chủ hộ
(ký ghi rõ họ tên)
(Quý vị có thể ký hoặc không)

Ghi chú:

- Khi kê khai Quý vị nếu đồng ý đánh dấu x vào ô trống, trường hợp để trống coi như Quý vị có ý kiến khác.

- Mọi thông tin Quý vị cung cấp chỉ được dùng phục vụ công việc đánh giá dịch vụ căn hộ chung cư trên địa bàn Thành phố. Quý vị có thể kê khai hoặc không kê khai một phần cũng như toàn bộ các nội dung trên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2024/SXD-TB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2024/SXD-TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2024/SXD-TB

Lược đồ Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2024/SXD-TB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Tuấn
        Ngày ban hành11/04/2012
        Ngày hiệu lực11/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 2024/SXD-TB thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý vận hành

             • 11/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực