Thông báo 203/TB-VPCP

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 203/TB-VPCP 2015 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014); đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó lưu ý:

- Giới hạn phạm vi của Chiến lược để phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy được thế mạnh của Việt Nam. Trong đó những ngành (lĩnh vực) đã có Chiến lược phát triển thì tổ chức triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển các ngành (lĩnh vực) chưa có Chiến lược phát triển để phù hợp với Chiến lược chung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp thu kết quả nghiên cứu về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam của Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng hình thức, thể thức quy định, trình Thủ tướng Chính phủ cuối Quý III năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: VH,TT&DL, TC, KH&ĐT, NG, CT, KH&CN, GD&ĐT, TT&TT, NV, TP, NN&PTNT; Viện HLKHXH Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, QHQT, PL, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu203/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực19/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 203/TB-VPCP 2015 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 203/TB-VPCP 2015 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu203/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/06/2015
        Ngày hiệu lực19/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 203/TB-VPCP 2015 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2020

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 203/TB-VPCP 2015 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 2020

           • 19/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực